Logga in i Athena

Alla anställda på institutionen som berörs av lärplattform har tillgång till Athena. Logga in här: https://athena.su.se

 

Utbildning i Athena för IPD

Det finns utbildningar i Athena tillgängliga på institutionen. Kontakta införandekoordinator IKT-pedagog Liv Hagberg på liv.hagberg@edu.su.se om du har frågor kring utbildningar.

 

Skapa kurs i Athena med pedagogiskt perspektiv - workshop på CEUL

Jag håller också i workshopar genom CeUL om att skapa kurs i Athena med pedagogiskt perspektiv: Skapa kurs i Athena med pedagogiskt perspektiv. Kontakta liv.hagberg@edu.su.se.

 

Skapa en testkurs i Athena

Att skapa en egen testkurs är ett bra sätt att lära känna lärplattformen.

Gör såhär: Logga in i Athena. Klicka på kurser och sedan på plus-tecknet. Döp din testkurs till Testkurs_ditt namn (t.ex. Testkurs_Siv Ek). Du har nu en egen testkurs där du kan experimentera själv. Bara du är i din testkurs. Athena kan guida dig steg för steg i hur du utför grundläggande funktioner för att skapa en kurs (studenterna lägger du inte till, det görs senare automatiskt till din "riktiga", skarpa kurs)

Hela din testkurs eller delar av den går sedan att kopiera över till din ”riktiga” kurs (den automatgenererade kursen med studenter från Ladok). Byggda kurser går också att överlåta till andra lärare.

 

Prova en självstudiekurs i Athena

Självstudiekursen som finns på svenska eller engelska hjälper dig som anställd att komma igång med och förstå grundläggande funktioner i Athena. Kursen består av filmer, klickbara guider och uppgifter för dig att genomföra i Athena. Gå in och klicka runt!

 

Viktigt att tänka nytt i Athena 

Då Athena erbjuder helt nya möjligheter vad gäller funktionalitet och hur kursinnehåll struktureras upp jämfört med Mondo, är det viktigt att tänka nytt när kurserna byggs upp i Athena.

  • Athena är en plattform för kurser och pedagogiskt arbete.

  • Athena innehåller mycket mer funktionalitet och möjligheter jämfört med Mondo.

  • Viktigt att avsätta tid för att lära sig hur man kan använda funktionaliteten på ett bra sätt.

  • Kursstrukturen i Athena presenteras via ett flexibelt och interaktivt planeringsverktyg. Du finner planeringsverktyget under fliken "Planeringar" i en kurs. Det är här du skapar strukturen i din kurs. För att bygga kurs finns det två hierarkier tillgängliga - Planeringsområde och Planeringar. Nedan ett exempel på en kurs uppbyggd av två planeringsområden samt planeringar - planeringarna har några fasta parametrar samt möjlighet att koppla olika funktioner till sig:

 

Kursmall för kurser på IPD

För att underlätta kursbyggandet finns på IPD två kursmallar för användning till kurser på IPD: Kursmall enkel och Kursmall medel. Ovan syns Kursmall enkel.

Kursmallarna går att kopiera och sedan göra till sin egen kurs. Du kan alltså utgå från en mall med färdiga strukturer och utifrån den göra ändringar så att den passar din kurs.

  • "Kursmall enkel" - är en grundläggande mall med de viktigaste basala funktionerna - den fungerar för de flesta okomplicerade kurser. Det går alltid att lägga till och ta bort funktioner och text i mallen.
  • "Kursmall medel" - är en mall med fler funktioner och fler alternativ. I den finns förutom det basala t.ex. också film och e-mötesverktyg som hjälp för undervisningen. Det går alltid att lägga till och ta bort funktioner och text i mallen.

 

Hur kopieras kurser i Athena

Det finns flera sätt att återanvända material från tidigare kurser. Om du i huvudsak vill återanvända material från en kurs är det enklast att göra en kopia av en befintlig kurs när du skapar en kurs:
Instruktioner för att kopiera kursinnehåll.

  • För att kopiera en kursmall, se instruktioner i ovanstående länk, under Scenario 2.
  • Du kan också välja att lägga till kursmallen till den testkurs du redan har. Då kopieras den nya mallen in med de gamla strukturerna du redan gjort i din testkurs. Inget av det gamla försvinner. För detta tillvägagångssätt se instruktionen kallad Scenario 1 i ovanstående länk.
  • När du byggt klart din testkurs så behöver kopiera över allt innehåll till den "skarpa" kursen med studenter på. För instruktioner om kopiering se Scenario 1 i ovanstående länk. (Den skarpa kursen behöver först aktiveras av kursens administratör för att synas för dig i Athena).

 

Läs mer om Athena