IT teknik/media/telefoni

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Internt
  5. IT teknik/media/telefoni

GDPR - Nya samtyckesblanketter för foto, video och intervju

De tidigare medgivandeblanketterna har nu uppdaterats på webben. De kallas numer för samtyckesblanketter.

Lagring/ Hemkatalog/ Box

Lagringsutrymme och säkerhetskopiering

Datorsalar på Stockholms universitet

Datorsalar Datorsalar för studenter finns i Frescati. I salarna finns även skrivare/kopieringsapparater. Datorsalarna är som regel öppna när universitetsportarna är öppna. Vid vissa helgdagar, sommartid eller andra tillfällen kan begränsade öppettider förekomma. Det behövs inget kort eller kod för att komma in. Observera att i övriga salar som inte tillhör IT-avdelningen kan särskilda koder eller inloggningsuppgifter krävas. Dessa får du i förekommande fall av berörd institution. Om du noterar något som är trasigt eller något annat problem i någon av datorsalarna var vänlig rapportera detta till Helpdesk.

IKT

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är den del av informationsteknik (IT) som bygger på kommunikation mellan människor. Digitala verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte och hur sådan teknik används i undervisningen tillhör det IKT-pedagogiska området. Nedan några digitala verktyg som används i undervisningen/forskningen på institutionen.

Bokning av IT-utrustning

I sal 1511 finns ett antal laptopar (Mac och PC) 1 till 7 är Windows10 datorer; 8 till 10 - Apple OS10. Datorer 11-15 är Pc med Nvivo och SPSS mjukvaran. I Outlook går det att boka andra tekniska resurser som fotokamera, Skype kit, ljudinspelning, iPad

Serviceportalen - sjävhjälpsportal som är öppen dygnet runt

I Serviceportalen kan du hitta manualer, guider och instruktionsfilmer för både IT-system och programvaror. Liksom tidigare kan du naturligtvis kontakta Helpdesk om du behöver hjälp.

E-post och kalender

Tjänsten e-post innefattar personliga e-postkonton inklusive kalender och global adressbok (ebox), e-postlistor samt massutskick. Tjänsten e-post syftar till att leverera en driftsäker och funktionell e-postmiljö för säker och användarvänlig kommunikation.

Telefoni

MEX (mobilnummer + anknytning) innebär att din mobiltelefon är kopplad direkt till universitetets växel, vilket ger tillgång till telefonitjänster i mobiltelefonen liknande de som finns för fast telefoni.

Nya Ladok

Det nationella projektet - Ladok3-projektet - har arbetat länge med utvecklingen av nya Ladok för att uppgradera nuvarande Ladok till nästa generations webbaserade studieadministrativa systemstöd vid universitet och högskolor i Sverige.

Skrivare - Printomat

Institutionen för pedagogik och didaktik använder sig av kopierings- och utskriftssystemet Printomat.

Trådlöst nätverk

På Stockholms universitet finns två trådlösa nätverk; eduroam och SU.