Delegationsordning

Fakultetsnämndens delegation till institutionsstyrelsen och vidaredelegationer, 2020-11-04 (384 Kb)

 

Strategisk plan

Strategisk plan 2019-2022 (431 Kb)

Strategisk plan 2016-2018 (198 Kb)

 

Arbetsgrupper vid institutionen 

Översikt av institutionens arbetsgrupper, september 2020 (65 Kb)