Delegationsordning

Fakultetsnämndens delegation till institutionsstyrelsen och vidaredelegationer, 2020-11-04 (384 Kb)

 

Strategisk plan

Strategisk plan 2019-2022 (431 Kb)

Strategisk plan 2016-2018 (198 Kb)

Work environment and equal opportunities plan (147 Kb)

 

Arbetsgrupper vid institutionen 

Översikt av institutionens arbetsgrupper 2020 (65 Kb)

 

Kris- och katasrofplan

Kris- och katastrofplan 2021 (141 Kb)

 

Brandskyddsorganisation

Brandskyddsorganisation 2021 (251 Kb)

 

Internationaliseringsplan

Internationaliseringsplan 2021-2022 (64 Kb)

 

Forskning och forskningsprojekt

Riktlinjer för datahantering av forskningsprojekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik (98 Kb)

Rutin för etikprövning av forskning vid Institutionen för pedagogik och didaktik (152 Kb)