Policydokument

Fakultetsnämndens delegation till institutionsstyrelsen och vidaredelegationer beslutad på styrelese (374 Kb)

 

Strategisk plan

Strategisk plan 2019-2022 (431 Kb)

Strategisk plan 2016-2018 (198 Kb)