Meriteringsgruppen 2021

Joakim Landahl, Stefan Lund, Shu-Nu Chang Rundgren och Camilla Thunborg (sammankallande). 

Docentansökan

Gruppens uppdrag är att ge stöd till prefekt om en ansökan ska gå vidare till docenturnämnden. I arbetet ingår mer precist att:

  1. Informera om vad som gäller för att bli antagen till docent
  2. Ge stöd och råd till den som står i begrepp att gå in med sin docentansökan 
  3. Bedöma ansökan i förhållande till de kriterier som är utarbetade av samhällsvetenskapliga fakulteten samt den mall som gäller för docentansökningar
  4. Ge synpunkter och förslag till fortsatt utveckling av ansökan
  5. Ge klartecken till prefekt att gruppen står bakom att ansökan skickas vidare till docenturnämnden samt
  6. Ge förslag på och tillfråga sakkunniga. 

Om du funderar på att ansöka om att bli antagen till docent, följ de riktlinjer som finns på fakultetens hemsida:

https://www.samfak.su.se/regelverk-och-beslut/rekrytering-och-befordran/docent%C3%A4renden-och-affiliering

Skicka därefter din ansökan till Camilla Thunborg. Gruppen behandlar inkomna ansökningar löpande under året och i normalfallet behandlas ansökningar inom cirka en månad. 

Har du några frågor är du också välkommen att kontakta gruppen.