Kursplanegruppen arbetar beredande inför prefektbeslut. Gruppens uppgift är att bereda och handlägga nya och reviderade kurs- och utbildningsplaner vid institutionen. I samband med beslut av kursplaner granskas också tillhörande litteraturlistor. Kursplanegruppens arbete ska fokusera på att höja kvaliteten i våra kurser och att följa universitetets beslut och riktlinjer för kursplaner och utbildningsplaner.