Institutionsstyrelsens medlemmar

för perioden 2018-01-01 --- 2020-12-31.

Ledamöter

Prefekt Jon Ohlsson
Stf. prefekt Anna-Lena Kempe

Ordinarie ledamöter lärare/forskare
Eva Svärdemo Åberg
Marianne Teräs
Fredrik Hertzberg
Max Scheja
Robert Ohlsson
Ulrika Bennerstedt
Åsa Broberg

Suppleanter - lärare/forskare
Ali Reza Majlesi
Jonas Von Reybekiel Trostek
Larissa Mickwittz
Petra Roll Bennet

Ordinarie ledamot TA-personal
Karin Larsson

Suppleant - TA-personal
Erik Dahl
Eva Ahlzén

____________________________________________________________________________________________

Studentrepresentanter (väljs på ett år)
Ebba Christina Blåvarg (ordinarie doktorandrepresentant)
Carles Fuster Sansalvador (suppleant doktorandrepresentant)
Agnes Fockström Haubitz (studentrepresentant)
Linn Åkerlund (studentrepresentant)

___________________________________________________________________________________________

Kontaktinformation
Du kommer i kontakt med institutionsstyrelsen genom
institutionssekreterare Eva Olsson
E-post: info@edu.su.se