Vår webbplats www.edu.su.se är en viktig kanal ut mot omvärlden. Den ska ha relevant innehåll och alltid vara uppdaterad för att hålla den höga kvalité som vi eftersträvar.

Vi behöver ha en god kommunikation runt webbplatsen och vi vill därför styra information och frågor som rör institutionens webbplats till funktionsbrevlådan: webb@edu.su.se.

Exempel på informationsunderlag som ska skickas till funktionsbrevlådan:

 • Ny kurs/ny utbildning
 • Avpublicering av inaktuell information, exempelvis kurser som inte längre ges
 • Uppdatering av länkar som inte fungerar
 • Nya medarbetare/ändrade kontaktuppgifter/ändrade funktioner
 • Strukturella ändringar/uppdatering av text
 • Information om nyheter/evenemang, t.ex. disputationer, nya publikationer, seminarier och konferenser
 • Utlysningar
 • Nyheter från forskningsprojekt och forskningsområden

När det gäller uppdateringar av befintliga kurshemsidor vänder du dig direkt till respektive kursadministratör.

Webbansvariga

Solveig Hauser
Huvudredaktör med speciellt ansvar för forskningsfliken.

Karin Larsson
Huvudredaktör med speciellt ansvar för utbildningsfliken och internt.

Emma West
Webbredaktör men speciellt ansvar för vår engelska webbplats: http://www.edu.su.se/english/
(Solveig Hauser, vikarie under Emmas tjänstledighet till och med augusti 2017.)

 

Information

Solveig Hauser
Informatör

 • marknadsföring - annonser/mässor/studentrekrytering
 • bokskåpen i trapphuset
 • pressmeddelanden/presskontakter
 • trycksaker/informationsmaterial