Blanketter

Information

-Beslut om arvoden och timersättning i forskarutbildningen (prefektbeslut)

-Riktlinjer för utbildning på forskarnivå, Samhällsvetenskapliga fakulteten

-Disputationsanmälan till samhällsvetenskapliga fakulteten

-Lathund inför disputation vid IPD