Som myndighet måste vi vända oss till de leverantörer som är upphandlade för inköp av varor och tjänster. En komplett förteckning över det lokala ramavtalet vid Stockholms universitet finns på:

http://www.su.se/medarbetare/ekonomi/inköp-upphandling

  • Samtliga inköp till institutionen ska enligt ledningsbeslut gå via Servicegruppen. Detta gäller inköp av t ex litteratur, profilprodukter, usb-minnen, möbler, datorer/annan teknik, licenser, telefoner mm.

Om du behöver beställa in en vara ska du fylla i Beställningsblankett (913 Kb) , och mejla inkop@edu.su.se