När du kommit hem från din tjänsteresa ska en reseräkning upprättas i Primula. Du loggar in med ditt SUkat-id, samma som du använder när du loggar in på jobbdatorn.

Om du enbart önskar få ersättning för de faktiska kostnader du haft (som t ex konferensavgift och/eller lokala resor såsom buss/tunnelbana) ska du istället för en reseräkning registrera ett utlägg i Primula.

 

Viktigt om reseräkningar och utlägg

  • Tänk på att reseräkningen måste vara registrerad i Primula senast tre månader efter avslutad förrättning. Traktamente och lönetillägg äldre än tre månader betalas inte ut.
  • Ansvaret för att samtliga uppgifter som registreras i reseräkningen/utlägget är korrekta åligger dig som resenär.
  • Primula är ett så kallat självinstruerande system vilket innebär att man kan klicka på den knapp som är markerad med ett ? för att få mer information. Under fliken ”Min sida” finns en manual på både svenska och engelska.
  • På alla reseräkningar och utlägg måste Kontering anges. Under konteringsknappen fyller du i kostnadsställets uppgifter d.v.s. omfattning, institutionsnummer, enhet, projekt-nummer och kostnadsbärare. Dessa uppgifter finns på projektlistan och förmedlas av Christina Jansson eller Lotta Malmström vid förfrågan. Rutan för konto och aktivitet lämnar du blank. Observera att dessa uppgifter måste fyllas i annars kan du senare inte skicka iväg ärendet till granskning. Om du är osäker på vilka uppgifter som ska fyllas i kan du fråga ekonomipersonalen.
  • När du registrerat din reseräkning och skickat iväg den för granskning lämnar du kvitton, boardingkort och andra underlag i original till Lotta Malmström tillsammans med en utskrift av din resplan/itinerary som du erhållit från BCD samt en undertecknad utskrift av reseräkningen/utlägget från Primula. 
  • Om man inför en inrikes eller utrikes resa har beviljats ett reseförskott får man inte glömma att under knappen Reseförskott välja det förskott som reseräkningen ska kvittas mot.
  • Om du har en medföljande resenär t ex din man och ni delar på ett dubbelrum kommer du förmånsbeskattas för 25% av rumskostnaden (även när priset för ett enkelrum är det samma som dubbelrum).
  • Reseräkningar och utlägg ska skapas och vara skickade för granskning senast den 1:a varje månad för att ersättningen ska komma med nästkommande löneutbetalning.