Stockholms universitet har hos Kammarkollegiet tecknat tjänstereseförsäkring som gäller för såväl inrikes som utrikes tjänsteresor. Vid utrikes tjänsteresa ska du ha med dig Swedish State Business Travel Insurance Certificate (Statens tjänstereseförsäkring) som intygar att du är försäkrad genom Kammarkollegiet. Kortet utfärdas av institutionen och går att hämta ut hos våra ekonomihandläggare.