Med hjälp av uppföljningar kan du se hur du finansiellt ligger till, vad du har kvar och hur mycket du förbrukat. Även hur löner på projekten är fördelade och hur mycket som är budgeterat. Det är speciellt viktigt i slutet av projektet för att alla medel ska förbrukas i tid.

Vår ambition är ge uppföljningar varje månad, med start från ungefär den 15de i månaden efter. Detta då vissa kostnader läses in först efter att månaden stängts. För vissa månader som januari och juli kommer uppföljningen tillsammans med kommande månad. Vid hög arbetsbelastning kan även uppföljningarna komma något senare, men har du frågor hur just du ligger till, kom och fråga så försöker vi hjälpa till.

Det är viktigt att du som projektledare informerar om förändringar i projektet som kan få konsekvenser för ekonomin (exempelvis förändring arbetstiden i projektet).