När ett avtal/överenskommelse (nedan avtal) upprättas är det många punkter att tänka på och ta hänsyn till för att få det att hålla i rättsliga förhandlingar om det skulle uppstå komplikation. Detta gäller avtal både inom och utanför institutionen. Ibland får vi ett redan skrivet avtal att syna och man kan behöva lägga till viktiga punkter som missats. Ibland får vi upprätta det själv och då har vi en mall hos projektekonomen att använda sig av.

 

Punkter att tänka på vid avtalstecknande

 • uppdragets benämning, typ och omfattning
 • uppdragsgivare/beställare samt ansvarig person och institution
 • avtalets handlingar
 • omfattning och redovisning av resultat
 • ersättning, kostnader och fakturering
 • förläggning och examination, examensrätt och vem som utser examinator
 • antalet deltagare och ev förkunskapskrav
 • avtalstid, avbokning och uppsägning
 • ansvar vid fel och brister
 • hantering vid tvister
 • hantering av personuppgifter
 • ägande- och dispositionsrätt av forskningsresultat
 • force majeure
 • ändringar och tillägg

Tänk på att bilagor som fastställd kursplan och utbildningsplan vid poänggivande kurser måste bifogas.

 

Exempel på kostnader som kan uppstå

 • löner för föreläsare och kursansvarig
 • resor för föreläsare, ev övernattning
 • undervisningslokal
 • tjänsterum (som numera läggs som en separat kostnad och är inte inbakat i OH)
 • förtärning
 • litteratur
 • apparatur
 • marknadsföring, annonsering
 • övriga diverse kostnader
 • OH (se nedan)
 • representation

 

OH kostnader 2019

Bidragsprojekt: 45% på lönekostnader (ex VR, Forte, Wallenberg)
Uppdragsforskning: 45% på lönekostnader (ex Skolverket)
Uppdragsutbildning: 60% på lönekostnader (ex Skolverket)

Vid vissa specifika tillfällen kan OH-kostnader dras på hela beloppet, exempelvis EU-projekt.

Är du osäker, ta kontakt med projektekonomen som kan hjälpa till.