För svenska leverantörer gäller följande adress:

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

För utländska leverantörer gäller följande adress:

Stockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
Att: beställarens namn
106 91 Stockholm

Obs! Glöm inte be leverantören skriva 306 följt av ditt namn som beställare i referensfältet på fakturan!
Referensen får inte skrivas i fakturaadressen utan ska enbart stå i referensfältet på fakturan annars blir det problem vid inscanningen av fakturan!