Ekonomi

Fakturaadress

Institutionen har två olika faktureringsadresser beroende på om leverantören är ett svenskregistrerat företag eller om det är en utländsk leverantör.

Inköp och beställningar

Som myndighet måste vi vända oss till de leverantörer som är upphandlade för inköp av varor och tjänster.

Projekt - rutiner vid ansökningar av forskningsanslag, uppdragsforskning och uppdragsutbildning

För att underlätta för lärare, forskare och institutionen behöver vi på ekonomi, projektekonom och ekonomiansvarig, bli inkopplade på ett tidigt stadie när du ska söka medel.

Representation

Inom institutionens verksamhet förekommer olika typer av representation. Det kan röra sig om extern eller intern representation, interna konferenser för hela institutionen eller en underavdelning/enhet samt gåvor.

Tjänsteresor

Samtliga resor ska fr.o.m. 2014-11-03 bokas via universitetets upphandlade resebyrå BCD Travel.

EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION
E-post: ekonomi_personal.edu@su.se

BITRÄDANDE ADMINISTRATIV CHEF
Jenni Vuorenmaa (vik. administrativ chef)
Tfn: 08-163764
E-post: jenni.vuorenmaa@edu.su.se

BITRÄDANDE ADMINISTRATIV CHEF
David Diaby
Tfn: 08-1207 6385
E-post: david.diaby@edu.su.se

EKONOMIANSVARIG
Elilta Welday Tesfay
Tfn: 08-1207 6235
E-post: elilta.welday@edu.su.se

EKONOMIHANDLÄGGARE
Lilian Harman 
Tfn: 08-16 2045
E-post: lilian.harman@edu.su.se

Marie Hurtig
Personalhandläggare
Tfn: 08- 16 3927
E-post: marie.hurtig@edu.su.se 

Christina Jansson
Tfn: 08-16 1039
E-post: christina.jansson@su.se

Veronica Riolo Dahlsson (tjl)
Tfn: 08-1207 6304
E-post: veronica.riolo@edu.su.se

Niklas Tzimboukakis
Tfn: 08-1207 6381
E-post: niklas.tzimboukakis@edu.su.se