Checklista lärare uppdaterad 190524

Checklista kursansvarig uppdaterad 190524

Checklista kursadministratör 190524

Anmälan om studieavbrott (170 Kb)

Ansökan om tillgodoräknande (267 Kb)

Ansökan om studieuppehåll (56 Kb)

Mall - Studiehandledning (164 Kb)

Mall - Litteraturlista (uppdat 161130) (158 Kb)

Mall - kursutvärderingsunderlag (291 Kb)