Forskning

Att bli lärare. (ed) Eva Insulander och Stefan Selander

NY BOK

Att bli lärare 

Eva Insulander och Stefan Selander (red). Liber

Att leda skolor med stöd i forskning

NY BOK

Att leda skolor med stöd i forskning: Exempel, analyser och utmaningar

Niclas Rönnström och Olof Johansson (red.), Natur & Kultur

Pisa under 15 år

NY BOK

Pisa under 15 år - Resultat och trender

Ulf Fredriksson, Astrid Pettersson och Karl-Göran Karlsson (red.), Natur & Kultur

Skola
Hälsa
Polis
Forskning SU