Utbildningshistoriska seminariet vid Stockholms universitet är ett fakultetsöverskridande seminarium som ambulerar mellan olika institutioner. Seminariet organiseras av Orte Kortekangas (Historiska institutionen), Joakim Landahl och Daniel Lövheim (Institutionen för pedagogik och didaktik). Hösten 2017 arrangeras tre seminarier.

5 oktober, 16:00-18:00, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati Hagväg 24, BUV 205.

Sofia Grunditz, Stockholms universitet: ”Det vilande förskolebarnet – kontinuitet eller förändring? En visuell studie av filmer och fotografier med fokus på små barns sociala interaktion och institutionell materialitet (1914-1966).”

2 november, 16:00-18:00, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, Rum 1708.

Lina Spjut, Örebro universitet: Presentation och diskussion av kapitel till kommande avhandlingen Att (ut-)bilda ett folk: Nationalitet och etnicitet i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk-och grundskola åren 1866-2016 (prel titel)

12 december, 16:00-18:00, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, Rum 1708.

Michael Sappol, Uppsala universitet: "Much better than words": Illustrated encyclopedias, Pictured Knowledge and the modernizing rhetoric of visual pedagogy, 1910-1940.

Sprid gärna info om seminarierna! För att komma med på sändlista om kommande seminarier, kontakta joakim.landahl@edu.su.se​