Viktoria Rubin. Foto: Privat

Viktoria Rubin: Jag är intresserad av hur arbetslivets ökade flexibilitet, med kortare anställningstider och fler inhyrda konsulter, påverkar organisationer och skapar nya förutsättningar för lärandet på arbetsplatser. I mitt avhandlingsprojekt har jag en tanke om att följa ett antal organisationer som hyr in en interimschef, och studera hur organisationerna nyttjar dessa temporära ledare till att bidra till förändringar i verksamheten. Jag vill på så vis öka förståelsen för de pedagogiska processer som äger rum på arbetsplatser under allt snävare tidsperspektiv, där lojaliteter och tillhörigheter inte är lika självklara som tidigare.

Jag avslutade masterprogrammet här på institutionen 2019. I arbetet med masteruppsatsen studerade jag hur ledarskapet gick till i praktiken på apotek, som både har vinstkrav och ett samhällsuppdrag att ta hänsyn till. Både idén till masteruppsatsen och avhandlingsprojektet kommer från mitt arbete som konsult inom HR. De senaste åtta åren har jag arbetat med interimsuppdrag, projekt och ledarskapsutbildningar och det har gett fina möjligheter till insyn i olika delar av svenskt arbetsliv, allt från lagerlokaler i förorten till advokatkontor i city.

På fritiden tycker jag om att träna och hålla på med friluftsliv, allra helst fjällvandring. Jag bor i Älta i Nacka med min man och två döttrar.

Handledare: Jon Ohlsson, Pia Skott, och Gunilla Carstensen