• Hur fungerar ett rockband egentligen? Grupper som formas fritt och frivilligt på fritiden kring skapande och artisteri, är en viktig grogrund för kreativitet och kultur i vårt samhälle. I dessa intima och familjära gruppmiljöer kan det som startar som ren hobby gradvis utvecklas till att bli betydande delar av medlemmarnas liv, identiteter och försörjning i vissa fall. Men utan vare sig formellt ledarskap eller särskilda ekonomiska drivkrafter, kan man fråga sig hur dessa grupper egentligen fungerar och hanterar det vardagliga arbetets utmaningar? Forskning om pop- och rockband och deras villkor för att fungera och utvecklas som små organisationer. Tobias Malm
 • Frihet och ramar i ett ideellt teaterprojekt. Kan 1000 konstnärer, skådespelare och dansare tillsammans skapa en professionell teaterproduktion där var och en kan förverkliga sin egen konstnärliga vision? Möt en förening som verkar lyckas med just detta. Hur skapas de ramar som behövs för att hålla ihop projektet samtidigt som man ger den frihet som behövs för att det ska vara kul att engagera sig? Vilka utmaningar möter föreningen i arbetet och hur hanteras dessa? Kunskap på detta område är värdefull för alla föreningar som vill skapa större engagemang bland sina medlemmar. Aron Schoug Öhman

 • Frivilligt i skolan, obligatoriskt i livet – om skolämnet psykologi och psykologiämnets användbarhet. Vad är psykologi? Och, vad är det elever får lära sig på psykologilektionerna i skolan? Jag kommer att berätta om skolämnet psykologämnet, diskutera kring vad psykologisk kunskap och förmåga kan vara idag och också om varför den har betydelse för var och en av oss personligen, i de sammanhang vi rör oss i, och i även för samhället i stort. Ebba Christina Blåvarg

 • Vad händer mellan barn och psykoterapeut i en psykoterapi? Många barn i dagens samhälle mår psykologiskt dåligt. Allt fler barn söker till barn- och ungdomspsykiatrin som har knappa resurser. Det blir därför viktigt att vi förstår på vilket sätt den bästa hjälpen kan ges. Vad i samspelet mellan barn och psykoterapeut bidrar till att psykoterapin utvecklas?   Barn och föräldrar behöver veta att den metod som används är systematiskt utvärderad och lämplig för den problematik som familjen upplever. Genom samarbete och att lyssna på barns och föräldrars förväntningar inför psykoterapi kan vi skapa en behandling som anpassas till familjen och som också skapar en känsla av delaktighet. Genom forskning på riktiga terapier kan psykoterapiformer skapas som blir användbara i praktiken. Fredrik Odhammar

 • Dominanternas kamp – Gymnasiala elitskolor, utbildningsstrategier och marknadisering. Kan vi tala om gymnasiala elitskolor i dagens Sverige och vad karaktäriserar i så fall dessa? Den här presentationen avhandlar några av Stockholms mest prestigefyllda utbildningsinstitutioner, med fokus på verksamheternas förutsättningar, inre kultur och kontinuerliga kamp för en dominant position på en allt mer konkurrensutsatt utbildningsmarknad. Vi vänder med andra ord upp och ner på analysen och studerar ojämlikhet, dominans och segregation uppifrån. Eric Larsson     

 • Building bridges of collaboration between home and school. A strong relationship between home and school has several advantages for children’s academic and behavioral success. My research focuses on migrant parents of children with special education needs in Swedish primary schools. The aim is to expand knowledge on school actors’ and parents’ needs and concerns as well as practices that facilitate their collaboration. Participants may become aware of their own resources and networks and how these can mobilize their own motivation as professionals and parents. Maria Mersini Pananaki

 • Making cosmopolitans: from fancy drinks to unsettling educational ideals. The instructions for making a ´cosmo´ are quite straightforward: Mix ice cubes, vodka, lime juice, triple sec, and cranberry juice, shake, strain, and garnish with a lime wedge. Current debates on globalization requiring public education to move from a national to a cosmopolitan outlook, fostering future world citizens, often sound equally straightforward: increase student mobility, add fluency in a high-status second language, develop a tolerant attitude towards difference, and voilá! My research starts from the critical and conflictual dimension of cosmopolitanism. Can cosmopolitanism relate to forced migration, poverty, war, racism, sexism, gender-related and religious persecution? Not underestimating the pleasures of border crossing, I highlight the unsettling necessity of learning to take a critical stance and developing a transformative political vision, rather than a fancy recipe for how education can facilitate a smooth adaptation to a new mobile order. Claudia Schumann

 • Teaching with digital games. In recent years we see more and more examples of digital games being promoted as tools for teaching and learning. Growing bodies of research suggest their educational value, but what is the teachers’ use of digital games in the classroom? This research project intents to follow teachers that use digital games and find out what they think about them and how they integrate them in their classrooms. Anastasia Thomai (Anthemis) Raptopoulou
 • How can we understand the role of integration in immigrant student performance? A great deal of discussion about immigration centers around the successful integration of immigrant populations into the social, economic, political and cultural fabric of their new country of settlement. Educational institutions play an important role in integration but also serve to highlight challenges that immigrant students face when adjusting to their new national and academic settings. Determining how aspects of integration (e.g., social, structural and identification integration) relate to immigrant student performance and their attitudes toward school can help to develop a better understanding about the complexities underpinning the academic trends of immigrant students in Swedish upper-secondary schools. The aim of this study is to help guide future research and policy regarding the role of educational institutions in the integration of immigrant youth and to help highlight points of intervention for improving the educational performance of immigrant students in Sweden. Dagmar Hedman

 • Charting the course: exploring higher education student transitions and personal development. My research is rooted in theory and research on the personal development of higher education students. Such research indicates that the university experience has the potential to be a life-changing process for students.  Within this frame, my research project consists of a series of studies investigating conditions that have been shown to shape this development. In particular, I seek to gain knowledge about the student’s experience from their own words and explore ways in which the higher education structure, university policies and/or educational requirements may foster or hinder student development.  The first studies took place in Sweden and focus on student beliefs in their ability to succeed and the challenges they face when making educational choices.  Future studies will address these issues in different international contexts, providing a basis for comparison, future research, and leading to policy and practice suggestions. Curtis Reed
 • Studying abroad in higher education – understanding students’ experiences of learning and personal development. To spend a semester or year abroad as a student in higher education is a phenomenon that has grown significantly worldwide. What students learn and how this affects their identity is at the core of my inquiry. Thus, how do exchange students describe their experience abroad in retrospect from a personal viewpoint? What experiences are accounted for? This study aims to gain an understanding of how, and under what circumstances, students learn in informal and non-formal settings whilst abroad on a mobility program. Natalie Nielsen

 • Innovative digital assessment in Higher Education. With increased use of digital technology, there are great possibilities to develop teaching and learning practices in Higher Education; but what about assessment of learning? Despite the opportunities digital technology provide, there are relatively few examples of innovation and new-thinking of assessment practices in higher education. My thesis aims to explore teacher and student conceptions and experiences of innovative digital assessment in Higher Education. Tanya O’Reilly
 • Vad lär man sig genom att delta i sociala medier? Sociala medier är idag är en integrerad del i våra liv. Här grupperar sig människor, kommunicerar och samspelar i så kallade öppna och slutna grupper, och de använder sig av texter, bilder och symboler. De delar med sig och diskuterar olika vardagliga ämnen. Men vad skiljer sig mellan dessa olika grupper, i olika sociala medier? Vad gör människorna där och hur formas de som människor? Vad kännetecknar dessa grupperingar i sociala medier som lärmiljöer? Vad har dessa nätgemenskaper för betydelse för människors lärande och identitetsformering?  Utvecklingen i sociala medier sker snabbt och vi har ännu många frågor att söka svar på när det gäller viktiga frågor i våra liv. Ali Mohamed

 • Barnen som experter: Hur är det att leva med ADHD som barn? ADHD är det mest förekommande psykiatriska diagnosen bland barn och huvudanledningen till att familjer söker psykiatrisk vård. Att vara ett barn med ADHD har stora konsekvenser för föräldrar, syskon, lärare, klasskamrater, men framför allt för de barnen själva. De riktiga experterna. I min avhandling hoppas jag att kunna studera hur barn själva tänker kring-, uppfattar, och upplever sitt vardagliga liv med ADHD. Jag tror att barn har mycket att berätta! Noam Ringer