Nathalie Dewan

Nathalie Dewan: Kulturella förändringsprocesser och tillit är något jag finner mycket intressant. I mitt avhandlingsprojekt avser jag att undersöka upplevelser av hemtjänst och demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv. 

Mitt intresse för kulturella förändringsprocesser och tillit är sprunget ur min bakgrund inom psykologi. Jag tog kandidatexamen vid Luleå Tekniska Universitet och min masterexamen i psykologi vid Stockholms Universitet. I min masteruppsats undersökte jag vilka faktorer som påverkar invandrade och infödda svenskars tillit till välfärdssystemet ur ett anknytningsperspektiv. 
I mitt avhandlingsprojekt vill jag nu vidare undersöka kulturella förändringsprocesser: närmare bestämt om ungas upplevelser av att ha en anhörig med demenssjukdom, samspelet med hemtjänsten och hur rollen som anhörig och deras kultur förändras över tid. Jag är även nyfiken på vilka aspekter som påverkar anhörigas tillit och om språkliga eller kulturella barriärer kan påverka upplevelserna.

Jag har tidigare arbetat med undervisning i Svenska för Invandrare, samt som forskningsassistent på Aging Research Center (Hjärnlabbet; Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Sjukhuset). 
Utanför arbetstid ägnar jag mig åt ridning, yoga, att umgås med mina barn och att laga god vegansk mat. 

Handledarer: Susanne Kreitz Sandberg, Camilla Thunborg, Ali-Reza Majlesi.