Mattias Stjernqvist. Foto: Privat

Mattias Stjernqvistt: Mitt forskningsprojekt syftar till att undersöka hur användningen av ljudfiler som en form av återkoppling från lärare på distansutbildningar kan påverka studentens motivation och studieresultat i en svensk kontext. Jag kommer att fokusera på vilken inverkan den mänskliga rösten kan ha och på vilket sätt rösten som teckensystem kan skapa mening i förhållande till innehållet i den talade återkopplingen i en ljudfil.

Jag har jobbat som TV- och radiojournalist. Det skapade en nyfikenhet om hur den mänskliga rösten tillsammans med andra ljud i till exempel ett nyhetsinslag kan skapa mening och engegamng hos den som lyssnar. Jag har också undervisat media och journalistik på en folkhögskola i 15 år. Under den tiden växte jag mer och mer in i rollen som lärare och kompletterade därför min tidigare kandidatexamen i statsvetenskap med pedagogik för att bli behörig gymnasielärare. Det var givande att studera, så jag fortsatte att läsa en magisterexamen i didaktik.

Under min tid som lärare använde jag röstmeddelande-applikationen på min mobil för att ge studenten feedback både på pågående och slutförda uppgifter. Det drog igång mitt intresse för att använda inspelade ljudfiler som ett medel i kommunikation med de studerande för att skapa förutsättningar för lärande i en skolmiljö.

Handledare: Anna-Lena Kempe, Cormac McGrath, Mikael Persson