Doktorander antagna 2017

Ingrid Andersson

Ingrid Andersson

In this planned Ph.D. project I want to investigate the potential to create a posthuman pedagogy by deploying the theoretical scheme of Karen Barad, Donna Haraway and Katherine Hayles when it comes to the making of knowledge and how we can find it through potential converging lines.

Carles Fuster Sansalvador

Carles Fuster Sansalvador

Carles forskningsfokus är på psykolingvistiska och sociolingvistiska aspekter av språkinlärning och språkanvändning i heterogent flerspråkiga klassrum.

Doktorander Veronica

Veronica Brunér

Min forskning kommer att handla om vilken betydelse social kategorisering, utifrån till exempel socialklass, etnicitet eller kön, har för psykisk ohälsa. Jag kommer särskilt att fokusera på hur frågor kring jämlikhet och social rättvisa förstås och hanteras inom den psykiatriska sjukvården.

Niklas Hill

Niklas Hill

Niklas forskningsintresse är lärande i ideella organisationer. Genom att undersöka utbildningsmaterial från civilsamhället vill han synliggöra både pedagogiska och ideologiska utvecklingstendenser.

Helena Reierstam

Helena Reierstam

Helenas forskning fokuserar på språkets roll vid bedömning av nyanlända elevers ämneskunskap. Hon undersöker vilken språklig förmåga olika typer av bedömningsformer och frågekonstruktioner förutsätter hos eleverna. En annan fråga rör vilket stöd lärare erbjuder elever vid bedömningstillfällen för att kompensera för bristande språkförmåga.

KONTAKT

Matilda Wiklund
Studierektor forskarnivå
Tfn: 08-120 762 33
E-post: matilda.wiklund@edu.su.se

Christina Edelbring
Utbildningsadministratör
Tfn: 08-16 3650
E-post: forskarutbildning@edu.su.se

Emma West
Utbildningsadministratör
Tfn: 08-16 3976
E-post: forskarutbildning@edu.su.se