Doktorander antagna 2016

Anastasia Raptopoulou

Anastasia-Thomai (Anthemis) Raptopoulou

Anthemis’ research focuses on the use of digital games as education tools and the implementation of digital game-based learning in formal school settings. In particular, she intends to investigate how games are currently being used for learning and teaching purposes and she hopes that she will be able to contribute to a deeper understanding of the educational use of digital games. Click to read more!

Petra Petersen

Petra Petersen

I sitt avhandlingsarbete vill Petra fördjupa sig i barns möjlighet att påverka och delta i förskolans verksamhet, med pekplattor som resurs. Fokus kommer att ligga på hur barn i förskolan kan delta och påverka verksamheten, med hjälp av digitala resurser samt hur dessa kan användas för att barn ska få möjlighet att kommunicera på många olika, kanske för vuxenvärlden okonventionella sätt. Klicka för att läsa mer!

Ali Mohamed, IPD

Ali Mohamed

Jag hoppas att min forskning kan bidra till ny kunskap om interaktion i sociala medier där människor använder sig av text och andra teckensystem såsom film, bild och symboler. Den kommer att handla om identitetsutveckling i olika sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, YouTube m.fl. med fokus på intoleranta grupper och hur de utvecklas. Klicka för att läsa mer!

Tanya O'Reilly

Tanya O’Reilly

My research interests include many aspects of education, but focusing primarily on new academic literacies, multimodality, as well as assessment and learning in the digital environment. These interests stem from theoretical knowledge I gained during my Bachelor of Science (honours) in Linguistics, a Postgraduate certificate in Professional Development in Education (Applied Linguistics) and most recently a Master of Science with distinction in Digital Education from the University of Edinburgh. Click to read more!

Maria Pananaki

Maria Pananaki

My research focuses on the relationship between ethnic minority parents and teachers in elementary schools in Sweden. Specifically, I plan to conduct a qualitative study investigating the way ethnic minority parents-teachers relationship is organized and implemented, the challenges ethnic minority parents and teachers deal with and the extent schools enhance this relationship by providing pedagogical support to both parents and teachers. Click to read more!

Dagmar Hedman

Dagmar Hedman

Dagmar has an interest in exploring the role of national education systems within an increasingly globalised, diverse and complex world. Dagmar's current research project is aimed at examining the possible relationships between immigrant students’ integration and their academic performance. Although the focus of her research will be on newly arrived migrants in Sweden, she hopes to include discussions on various other national contexts influenced by either similar or unique histories with immigration. Click to read more!

Christina Blåvarg

Christina Blåvarg

Med min forskning hoppas jag kunna sprida kunskap om psykologiämnet inom skolans värld till lärare, skolledare och elever, och också till en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna bidra till en ökad medvetenhet om behovet av psykologisk kunskap, och också till att ämnets position som undervisningsämne kan stärkas och utvecklas, i samklang med det moderna informationssamhällets behov av psykologisk literacy. Klicka för att läsa mer!

KONTAKT

Matilda Wiklund
Studierektor forskarnivå
Tfn: 08-120 762 33
E-post: matilda.wiklund@edu.su.se

Christina Edelbring
Utbildningsadministratör
Tfn: 08-16 3650
E-post: forskarutbildning@edu.su.se

Emma West
Utbildningsadministratör
Tfn: 08-16 3976
E-post: forskarutbildning@edu.su.se