17 januari
Claudia Schumann: Becoming things, becoming-world - On Cosmopolitanism, Reification and Education.
DiVA: Abstract och fulltext

20 mars
Petra Petersen: Delaktighet och digitala resurser - Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden.
DiVA: Abstract och fulltext

27 maj
Reed T. Curtis: Without mast, without sails, without compass - Non-traditional trajectories into higher education and the duality of the folk market.
DiVA: Abstract och fulltext

12 juni
Tobias Malm: Konsten att hålla ihop. Om lärande och organisering i rockband.
DiVA: Abstract och fulltext