Dialogtorg om nystartad pedagogisk forskning

Forskarstuderande vid Institutionen för pedagogik och didaktik bjuder in till presentation och samtal om pedagogik i vår omvärld.

Torsdag 19 april 2018 :  kl 15—16.30. Fri entré.

Plats/Hitta till: Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5, rum: 1511

I takt med samhällets utveckling uppstår nya frågor, nya utmaningar och nya intresseområden kring hur lärande och kunskap kan utvecklas och hjälper oss att fatta beslut oavsett om det handlar om oss själva som individer, grupper eller på övergripande nivå för olika sorters organisationer.

Välkommen till ett samtal om nystartad pedagogisk forskning. Tillsammans funderar vi över och diskuterar hur forskning om pedagogik är relevant för olika målgrupper, och vi lyfter de frågor och idéer som väcks i samtalet. Vi inleder med ca 30 minuter av korta presentationer om de olika forskningsprojekten och därefter finns utrymme för ett ömsesidigt utbyte och samtal under trevliga former. Det här mötet vill du inte missa!

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Arrangemanget är öppet för alla och ingen föranmälan behövs.

Ur programmet:

  • Hur fungerar ett rockband egentligen?
  • Frihet och ramar i ett ideellt teaterprojekt
  • Barnen som experter: Hur är det att leva med ADHD som barn?
  • Frivilligt i skolan, obligatoriskt i livet – om skolämnet psykologi och psykologiämnets användbarhet
  • Dominanternas kamp – Gymnasiala elitskolor, utbildningsstrategier och marknadisering
  • Teaching with digital games
  • Building bridges of collaboration between home and school
  • Charting the course: exploring higher education student transitions and personal development
  • Studying abroad in higher education – understanding students’ experiences of learning and personal development

Medverkande: Forskarstuderande vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

Moderator: Klara Bolander Laksov, docent.

Om pedagogik

Forskare inom pedagogik förklarar ofta forskningsområdet med att man studerar och bidrar till en hållbar utveckling av människors livslånga lärande. Här är pedagogik ett samlingsord för en rad olika studier och teorier om påverkans- och förändringsprocesser. Processerna studeras på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå både lokalt och globalt och i många olika miljöer som t.ex. i skola och arbetsliv.