Externa medel

2021

Att ta skolan i egna händer – styrd skolintegration och social förändring

Deltagare: Stefan Lund (huvudsökande), Ali Osman, och Anna Lund (sociologiska institutionen, Stockholms universitet)
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2021-2024
Anslag: 5,4 miljoner
Mer information >>

Elevrörelsen och skoldemokratin: Kollektiva formeringsprocesser, protestrepertoarer och publikt gensvar 1952–1989

Deltagare: Daniel Lövheim (huvudsökande) och Joakim Landahl
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2021-2024
Anslag: 5,6 miljoner
Mer information >>

2020

Rätt kompetens i rätt tid - men för vem? Karriärbanor och yrkesambitioner inom och bortom Yrkeshögskolan

Deltagare: Rebecca Ye, Margarita Chudnovskaya, Erik Nylander
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2020-2022
Anslag: 4,2 miljoner
Mer information >>

Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola

Deltagare: Karin Gunnarsson, Auli Arvola Orlander, Simon Ceder, Lisa Öhman
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2020-2023
Anslag: 5,9 miljoner
Mer information >>

Internationellt jämförande perspektiv på problem med skolnärvaro: Analys av statistik, riskgrupper och prevention i fyra länder

Deltagare: Susanne Kreitz-Sandberg, Joakim Isaksson, Åsa Backlund, Ulf Fredriksson, Malin Landell, Maria Rasmusson
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2020-2023
Anslag: 5,6 miljoner
Mer information >>
Projektwebbsida >>

Integration och inkludering av migranter i och genom yrke och arbete

Deltagare: Marianne Teräs, Ali Osman och Eva Eliasson
Finansiär: Forte
Pågår: 2020-2022
Anslag: 4,8 miljoner
Mer information >>
Projektwebbsida >>

SFX: svenska för yrkesutbildade

Deltagare: Petros Gougoulakis, Katarina Lagercrantz
Finansiär: Länsstyrelsen Stockholm (förvaltas av Länsstyrelsen Stockholm)
Pågår: 2020-2021
Anslag: 2 miljoner
Mer information >>

Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin

Deltagare: Joakim Landahl, Anna Larsson, (projektledare), Joakim Landahl, Anders Burman
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond (förvaltas av Umeå universitet)
Pågår: 2020-2022
Anslag: 4,7 miljoner
Mer information >>

Det globala laboratoriet: Torsten Husén och internationaliseringen av pedagogisk forskning och kunskap

Deltagare: Joakim Landahl, Christian Lundahl (projektledare), Martin Lawn, Sotiria Grek, Germund Larsson
Finansiär: Vetenskapsrådet (förvaltas av Örebro universitet)
Pågår: 2020-2023
Anslag: 5,9 miljoner
Mer information >>

Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria (PEDASK)

Deltagare: Joakim Landahl, Johannes Westberg (projektledare), Anna Larsson, Esbjörn Larsson, Daniel Lindmark 
Finansiär: Vetenskapsrådet (förvaltas av Örebro universitet)
Pågår: 2020-2024
Anslag: 38 miljoner
Mer information >>

Att ge och ta kritik: Återkopplingens känsliga natur

Deltagare: Gustav Lymer, Oskar Lindwall (projektledare), Lorenza Mondada (University of Basel)
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond (förvaltas av Göreborgs universitet)
Pågår: 2020-2022
Anslag: 3,6 miljoner
Mer information >>

Livslångt lärande i praktiken - om kompetensutvecklingens transformation till praktisk verksamhetsutveckling

Deltagare: Klara Bolander Laksov, Cormac McGrath, Erik Björck (SLL), Agnes Elmberger (SLL)
Pågår: 2020-2021
Finansiär: Region Stockholm
Anslag: 1 miljon
Mer information >>

2019

Växla upp: Implementering av en modell för mångfald och inkludering

Deltagare: Susanne Andersson, Dag Balkmar, Anne-Charlott Callerstig
Finansiär: Vinnova
Pågår: 2019-2021
Belopp: 1,8 miljoner
Mer information >>

Pedagogeek-podden (nytt namn på podden: Poddagogen)

Deltagare: Janne Kontio
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Pågår: 2019-2020
Anslag: 197 000 kronor
Mer information >>

Borgerlig feminism eller klassolidaritet? Arbetarklasskvinnors agerande och strategier i den borgerliga kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900

Deltagare: Johanna Ringarp, Anne Berg
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2019-2021
Anslag: 3 miljoner
Mer information >>

Fostran av vetenskapliga eliter i kalla krigets skugga 1962-1985

Deltagare: Daniel Lövheim
Finansiär: Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond
Pågår: 2019-2021
Anslag: 2,5 miljoner
Mer information >>

2018

Fickor av (o-) jämlikhet? Att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i förorts- och glesbygdsområden

Deltagare: Camilla Thunborg, Agnieszka Bron och Ali Osman 
Finansiär: Formas
Pågår: 2018-2020
Anslag: 3 miljoner 
Mer information >>

Inkludering och erkännande av nyanlända ungdomar och unga vuxna genom studie- och yrkesvägledning

Deltagare: Fredrik Hertzberg, Åsa Sundelin, Ewa Rolfsman och Miguel Inzunza
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2018-2021
Anslag: 5,9 miljoner
Mer information >>

Varför krisar skolan? Föränderliga diskurser och trögrörliga tankefigurer i skolkrisdebatten 1950-2020

Deltagare: Joakim Landahl, David Sjögren (projektledare), Johannes Westerberg
Finansiär: Vetenskapsrådet (förvaltas av Uppsala universitet)
Pågår: 2018-2020
Anslag: 4,3 miljoner
Mer information >>

Etableringsutbildningar. Om framväxten av åtgärder för nyanlända som ny nisch inom det svenska utbildningssystemet

Deltagare: Johanna Ringarp, Ida Lidegran (projektledare)
Finansiär: Vetenskapsrådet (förvaltas av Uppsala universitet)
Pågår: 2018-2021 
Anslag: 5,8 miljoner
Mer information >>

Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext

Deltagare: Åsa Sundelin, Lisbeth Lundahl (projektledare), Per-Åke Rosvall, Jonna Linde, Joakim Lindgren
Finansiär: Vetenskapsrådet (förvaltas av Umeå universitet)
Pågår: 2018-2021
Anslag: 6 miljoner
Mer information >> 

Språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning

Deltagare: Ali Reza Majlesi, Gunilla Jansson (projektledare), Silvia Kunitz
Finansiär: Vetenskapsrådet (förvaltas av Institutionen för svenska och flerspråkighet)
Pågår: 2018-2021
Anslag: 4 miljoner
Mer information >>

2017

ADHD, högfungerande autismspektrumtillstånd och stöd i karriärvalsprocessen

Deltagare: Elisabet Söderberg
Finansiär: Torsten Söderbergs stiftelse
Pågår: 2017-2019
Anslag: 1,4 miljoner
Mer information >>

Att bli "svensk lärare" - en undersökning av Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare

Deltagare: Larissa Mickwitz och Anki Bengtsson
Finansiär: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
Pågår: 2017-2019 
Anslag: 1.2 miljoner
Mer information >>

Hållbart lärande

Deltagare: Larissa Mickwitz, Pia Skott och Christian Lundahl
Finansiär: Stockholms stad fou-enhet 
Pågår: 2017-2020
Anslag:
Mer information >>

Kritiskt tänkande och kandidatuppsatsen i fyra akademiska discipliner

Deltagare: Stefan Ekecrantz, Max Scheja, Elias Schwieler, Tatjana von Rosen, Maria Öhrstedt
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2017-2020
Anslag: 6,5 miljoner
Mer information >>

I fotspåren på motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till högre utbildning

Deltagare: Ali Osman, Carina Carlhed, Niclas Månsson
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2017-2020
Anslag: 6,3 miljoner
Mer information >>

Spelutvecklares kreativa arbete: Kommunikation, lärande och bedömning

Deltagare: Ulrika Bennerstedt 
Finansiär: Ahlströms & Terserus stiftelse
Pågår: 2017-2020
Anslag: 536 000
Mer information >>

Att leva med demens: Kommunikation, Relationer och Kognition

Deltagare: Ali Reza Majlesi, Lars-Christer Hydén (projektledare), Gunilla Jansson, Christina Samuelsson, Charlotta Plejert, Eleonor Antelius, Nicole Müller, Ulrika Ferm, Anna Ekström
Finansiär: Forte (förvaltas av Linköpings universitet)
Pågår: 2017-2022
Anslag: 9 miljoner
Mer information >>

Hur rasism kan bemötas i utbildning. En kvalitativ studie av lärares anti-rasistiska handlingar

Deltagare: Matilda Wiklund, Emma Arneback (projektledare), Andreas Bergh, Tomas Englund, Jan Jämte, Asgeir Tryggvason
Finansiär: Vetenskapsrådet (förvaltas av Örebro universitet)
Pågår: 2016-2020
Anslag: 6,1 miljoner
Mer information >>

Hur skapas en stark utbildningsmiljö? - Integration av pedagogisk forskning i klinisk utbildning.

Deltagare: Klara Bolander Laksov, Erik Björck (Karolinska Institutet), Matilda Liljedahl (Sahlgrenska Akademin)
Pågår: 2017-2020
Finansiär: Stockholms Läns Landsting, ALF-medel
Anslag: 1,6 miljoner
Mer information >>

2015

Från Paris till Pisa – Styrning av utbildning genom internationella jämförelser 1867-2015

Deltagare: Joakim Landahl, Christian Lundahl (projektledare) Martin Lawn och Sotiria Grek 
Finansiär: Vetenskapsrådet (förvaltas av Örebro universitet)
Pågår: 2015-2019
Anslag: 7,7 miljoner
Mer information >>

Interna medel (Stockholms universitet): kvalitetsutvecklingsprojekt och strategiska medel

2019

Högskoleförberedd? Gymnasieelevers och högskolestudenters akademiska skrivande
Deltagare: Stefan Ekectantz, Jeanna Wennerberg (huvudsökande)
Finansiär: Områdesnämnden för humanvetenskap, strategiska medel
Anslag: 100 000 kr

Interdisciplinär konferens: antologi om barnets rättigheter – juridiska och etiska utmaningar
Deltagare: Rebecca Adami, Anna Kaldal (huvudsökande), Margareta Aspán
Finansiär: Områdesnämnden för humanvetenskap, strategiska medel
Anslag: 100 000 kr

Planering av interdisciplinär master – the child’s rights
Deltagare: Rebecca Adami, Anna Kaldal (huvudsökande), Margareta Aspán
Finansiär: Områdesnämnden för humanvetenskap, strategiska medel
Anslag: 100 000 kr

Climate change and the social sciences
Deltagare: Caroline Ignell
Finansiär: Områdesnämnden för humanvetenskap, strategiska medel
Anslag: 80 000 kr

Utveckling av vetenskapligt skrivande genom återkoppling och mentorskap
Deltagare: Susanne Kreitz-Sandberg 
Finansiär: Rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning
Anslag: 457 000 kr

Akademiskt läsande, studiestrategier och genomströmning inom lärarutbildningen
Deltagare: Stefan Ekecrantz och Jeanna Wennerberg
Finansiär: Rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning
Anslag: 225 000 kr

Kvalitetsutveckling av undervisning för hållbar utveckling på lärarutbildningens olika program
Deltagare: Michael Håkansson
Finansiär: Rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning
Anslag: 450 000 kr

A research collaboration in language, learning, and technology
Deltagare: Ali Reza Majlesi och Gustav Lymer
Finansiär: Områdesnämnden för humanvetenskap, strategiska medel
Anslag: 100 000 kr

Institutionsövergripande forskarnätverk med fokus på förbättring och utveckling av skolor
Deltagare: Niclas Rönnström och Martin Rogberg
Finansiär: Områdesnämnden för humanvetenskap, strategiska medel
Anslag: 130 000 kr

Näthat, en fråga om kontroll? Begripliggörande av strategier och normaliseringsprocesser av näthat bland brottsoffer, förövare och i civila samhället
Deltagare: Ali Osman (medsökande)
Finansiär: Områdesnämnden för humanvetenskap, strategiska medel
Anslag: 45 000 kr

2018

Etablering av nätverket The widening participation research and practice network – WIDEPART
Deltagare: Ali Osman, Carina Carlhed och Jonas von Trostek (medsökande)
Finansiär: Områdesnämnden för humanvetenskaps strategiska satsningar
Anslag: 138 000 kr

2017

Promoting Students’ Learning and Interests in Sciences through Augmented Reality (AR) about Socioscientific Issues
Deltagare: Shu-Nu Chang Rundgren
Finansiär: Områdesnämnden för humanvetenskap, strategiska medel
Anslag: 90 238 kr

Digitaliseringen av yrkesklassrummen
Deltagare: Janne Kontio
Finansiär: Områdesnämnden för humanvetenskap, strategiska medel
Anslag: 145 023 kr

2016

Utveckling och implementering av resursdatabas för delning av digitala lärobjekt på lärarprogrammen
Deltagare: Klara Bolander Laksov, Jonas Gustavsson, Teresa Cerrato-Pargman (DSV), Jalal Nouri (DSV)
Finansiär: Rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning
Anslag: 438 216 kr

Språkutvecklande undervisning på yrkesprogram
Deltagare: Eva Eliasson, Åsa Broberg och Katarina Lagercrantz All (Institutionen för svenska och flerspråkighet samt Institutionen för språkdidaktik)
Finansiär: Rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning
Anslag: 371 030 kr

Planerings- och utvecklingsarbete kring kursen Skolan i samhället
Deltagare: Ylva Ståhle mfl (Institutionen för pedagogik, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Juridiska institutionen, Filosofiska institutionen, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik samt Institutionen för språkdidaktik)
Finansiär: Rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning
Anslag: 640 248  kr

Planerings- och utvecklingsarbete kring kursen Eleven i skolan
Deltagare: Ylva Ståhle mfl (Institutionen för pedagogik, Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Specialpedagogiska institutionen)
Finansiär: Rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning
Anslag: 399 241 kr

Forskningssamarbeten

ITTVET International training for teachers in vocational education and training

Deltagare: Eva Eliasson och Marianne Teräs, Stockholms universitet, Häme University of Applied Sciences, Finland (coordinator), Tallinn University, Estonia
Finansiär: NordPlus/Higher Education Program
Anslag: 88 000 kr 
Beviljat: 2019