Intervjuer i press

Ylva Ståhle, Stockholms universitet

Läs om ny bok: Så kan lärare utveckla forskningsbaserad undervisning

Att utveckla forskningsbaserad undervisning med Ylva Ståhle, Mimmi Waermö och Viveca Lindberg som redaktörer belyser vikten av och förutsättningar för att arbeta för en undervisning där den beprövade erfarenheten samverkar med ett vetenskapligt förhållningssätt.

- Boken handlar om forskning med och av lärare för hållbar utveckling av undervisning. Kapitlen bidrar med att lyfta fram didaktiska utmaningar och lösningar för att utveckla vetenskapliga förhållningssätt för undervisningsutvecklande forskning baserade på exempel och analyser som representerar olika skolämnen, skolformer och lärarutbildningen, säger Ylva Ståhle, lektor på IPD.

Martin Rogberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

2020-talets HR: snabbfiler för lärande och arbetsplatser där människor trivs och presterar

2020-talet blir ett mjukt årtionde för HR - human resources - där HR bygger snabbfiler för lärande och skapar arbetsplatser där människor trivs och presterar. Det framtidsspanar Martin Rogberg, IPD, i tidskriften Personal och Ledarskap. Där hittar ni också honom som krönikör.

Anneli Öljarstrand, Stockholms universitet

Så leds kyrkan i sekulariserat spänningsfält

Går det att spåra uttryck för inomkyrklig sekularisering i Svenska kyrkan? Anneli Öljarstrand, lektor på IPD, anar konturerna när hon intervjuat kyrkoherdar och förtroendevalda om det gemensamma ansvaret att styra och leda.

Foto: Jens Lasthein

Läs reportage: Forskare ska belysa näthat

Näthat drabbar många, men få kränkningar anmäls och ännu färre går till åtal. Vad händer i det glappet? Hur hanteras det av den utsatta och förövaren, och vad händer med samhället? Fyra forskare från olika discipliner vill samarbeta för att förstå mer om näthat. Ali Osman, lektor på IPD, deltar i forskningen.

Foto: Staffan Larsson

Mångfald mest i teorin på Stockholms elitgymnasier

Eric Larsson intervjuas i Dagens Nyheter kring sin forskning om elitgymnasier.

Ulf Fredriksson, Stockholms universitet

Pisa: Klyftan växer och de duktiga eleverna drar ifrån

Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och specialist på Pisa-undersökningarna, intervjuas i Aktuellt, i samband med att årets Pisa-resultat presenteras (2019-12-03).

Mostphotos: Studentyra

Betygshets gagnar inte gymnasieskolan

Elever som strävar efter höga betyg baserat på riktlinjer och instruktioner i grundskolan, möts av utmaningar i gymnasieskolans miljö där kunskapsfördjupning och reflekterande färdigheter premieras. Så skriver Gunilla Nordin om Eric Larssons avhandling i pedagogik i en intervju på forskning.se

Foto: Clément Morin

Tidningen Gymnasiet intervjuar Eva Svärdemo Åberg om studie av gymnasiearbetena

Eva Svärdemo Åberg, tillsammans med Ylva Ståhle och Maria Calissendorff publicerade en studie av 54 godkända gymnasiearbeten på samhälls­vetenskapligt program tidigare i år.

Petra Petersen

"Med hjälp av appar kan språk göras levande och lärandet blir lekfullt"

Doktoranden Petra Petersens forskning har inspirerat Tierps förskolor att använda pekplattor för att lära ut finska på ett roligt sätt. Här finns många barn med finska rötter som inte talat finska i hemmet. Nu får språket liv igen och intresset för att lära sig finska har ökat med 400 procent på kommunens förskolor och skolor. 

Foto: Mostphotos

Gymnasieelever inte tillräckligt förberedda för högskolan

Gymnasiearbeten inom högskoleförberedande program är en egen skrivpraktik som inte går att jämföra med det akademiska skrivande som sker inom högre utbildning. Samtidigt tycks både Skolverket och högskolan förvänta sig högre grad av akademisering. En ny studie sätter fokus på glappet som framträder vid övergången till högskolan.

Foto: Lena Alriksson

DN: Så stoppade Grönkullaskolan stöket

Grönkullaskolan är en av de 262 skolor som Samverkan för bästa skola jobbar med för tillfället, skriver Dagens Nyheter. De har ett reportage om hur just Grönkullaskolan gjort för att få en lugnare skola och ge barnen bättre förutsättningar att lära sig. Språket var en nyckel. Samverkan för bästa skola koordineras genom Martin Rogberg, IPD. Han intervjuas i reportaget. 

Foto: stocksnapper

Personliga erfarenheter centrala i konstnärlig undervisning

Isak Benyamine har disputerat på en avhandling om undervisning. Han introducerar begreppet konstnärlig undervisningspraktik. Det beskriver undervisning utformad som ett konstnärligt arbete och som syftar till att studenter ska producera konstnärliga verk. Ett verk som har prägel av den som skapar konsten.

Marianne Döös, Institutionen för pedagogik och didaktik

Delat ansvar kan minska rektors börda

I Södertälje har vissa förskolor och skolor två jämbördiga chefer, med olika ansvarsområden. På arbetsplatser där det delade ledarskapet fungerar bra tycker skolledarna att arbetsbördan har minskat och att beslut tas snabbare. Det visar en ny studie. Marianne Döös (IPD) intervjuad.

Marianne Döös

Delat ledarskap kan lyfta pedagogiken

Avlastning, tydlighet och snabbare beslut. Fördelarna med delat ledarskap i skolor och förskolor är flera, visar Marianne Döös forskning. Men hennes studier visar också att ledarduon måste vara samkörd för att lyckas. Det skriver tidskriften Chef & Ledarskap i en intervju med Marianne Döös, om hennes forskning. 

Klas Roth, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Klas Roth: Vad ska vi med pedagogiken till?

I den kritiska diskussionen om skolan och lärarutbildningen är det ofta pedagogiken som får klä skott för bristerna. Vad kan då pedagogiken bidra med? Professor Klas Roth intervjuas av Gunilla Nordin på Lärarutbildningsportalen.

Jon Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

”För att främja lärande behövs utrymme för reflektion, anser Jon Ohlsson, arbetslivsforskare"

Jon Ohlsson, professor, intervjuas i Jusektidningen Karriär. Artikeln handlar om att vissa branscher kräver konstant utveckling för att vara konkurrenskraftiga. Ny teknik, nya regler och nya processer ställer konstanta krav på kompetens. Men hur möter man dem?

Mostphotos

Rektorsstöd och samarbete ska öka elevernas resultat

Ett antal samverkande lärosäten stödjer huvudman, skolor och förskolor med stora utmaningar sedan 2016. Det handlar om Skolverkets regeringsuppdrag Samverkan för bästa skola. Martin Rogberg, Stockholms universitet, samordnar det vetenskapliga stödet till Skolverket nationellt. Här summerar han sina intryck från de första ett och ett halvt åren.

Eleanor Roosevelt

Kvinnornas roll bakom FNs deklaration om mänskliga rättigheter

Rebecca Adamis forskning lyfter kvinnorna bakom Deklarationen om mänskliga rättigheter. Uppmärksammas inför 8 mars.

Marianne Döös, professor

”Delat ledarskap har funnits sedan romarriket”

Marianne Döös, professor, intervjuas i tidningen Karriär, om sin forskning kring delat ledarskap. Här berättar hon om utmaningarna men också om vinsterna det kan ge i komplexa verksamheter: – Delat ledarskap framkommer ofta som en lösning på komplexa och omfattande uppdrag, säger Marianne Döös.

Bild från Mostphotos

Borde-fråga i undervisningen ökar miljömedvetenhet

– Borde-frågan borde få högre status i ekonomiundervisningen. Lärare som enbart pratar om hur något ”är” missar viktig kunskap om miljöpåverkan. Det säger Caroline Ignell, gymnasielärare och lärarutbildare som nyligen disputerat i pedagogik.

Anki och Ingela

Ny bok vill bidra till ett nytänkande kring karriärvägledning och social rättvisa

Ingela Bergmo Prvulovic och Anki Bengtsson medverkar i en ny bok om karriärvägledning och social rättvisa. De vill bidra till att skapa diskussion och nytänkande kring vägledning.

Ingela Bergmo Prvulovic

Balansen mellan ekonomiska och humana värden

Ingela Bergmo Prvulovic, lektor, berättar om boken "HR-Att ta tillvara mänskliga resurser", i tidningen Personal och ledarskap. ”Vi vill i boken lyfta fram de humana värdena i balans med de ekonomiska. Det ena behöver inte utesluta det andra”, säger Ingela Bergmo-Prvulovic.

Sputnikfrimärke

Hur Sputnik skapade en utbildningschock den 4 oktober 1957

Joakim Landahl, utbildningshistoriker, berättar på sin blogg idag, vilken debatt om skolan som drogs igång i USA, och även i Sverige, när Ryssland lyckades sända upp satelliten Sputnik, den 4 oktober 1957. Det är idag exakt 60 år sedan. Var det ryska skolsystemet överlägset det amerikanska?

Katarina Lagerkrantz All

Intervju: Vuxna elevers erfarenheter av utbildningen i vård- och omsorg på komvux

Vilka erfarenheter har vuxenelever av den gymnasiala vård- och omsorgsutbildningen inom komvux? Och vilken betydelse har utbildningen haft för dem? Det berättar Katarina Lagercrantz All om i Encells senaste nyhetsbrev. Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen.

Bokmässan logga

Ruhi Tyson deltar på bokmässan och pratar om "bildning"

Ruhi Tyson, vik. universitetslektor, håller en kortföreläsning på årets Bokmässa om bildning. Titeln på föreläsningen är: "Bildad är den som aldrig kränker en annan människa". Ruhi är bokbindare och yrkeslärare, och disputerade tidigare i år på en avhandling om bildning och yrkeskunskap. 

Rebecca Adami

Rebecca Adami uppmärksammas för forskning om mänskliga rättigheter och pedagogisk filosofi

Rebecca Adami, lektor, uppmärksammas av Columbia University i ett alumnporträtt, för sina senaste internationella artiklar som hon skrev när hon var gästforskare där, vid Institute for the Study of Human Rights. Läs här om Rebecca Adamis forskning om mänskliga rättigheter och pedagogisk filosofi. 

Lena Wilhelmson

"Det är viktig att kunskap om vuxnas lärande får fotfäste i arbetslivet"

Lena Wilhelmson intervjuas i Encells nyhetsbrev som månadens forskarintervju. Nyhetsbrevet ges ut av Encell, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, vid Jönköpings universitet. Lena Wilhelmson intervjuas om sin forskning kring delat ledarskap.

Delat ledarskap

"Delat ledarskap i skolan uppstår trots hinder"

- Rektorer har stor betydelse, för elevernas resultat och lärarnas arbetsmiljö. Det är ett svårt uppdrag och det är dumt att det inte ska få göras gemensamt, säger Marianne Döös, i tidningen Kvalitetsmagasinet, där hon intervjuas om sin forskning kring delat ledarskap för rektorer. Här berättar hon om hur det kan gå till, svårigheter och vad medarbetarna i studien tycker om delat ledarskap.

Ruhi Tyson

Dagens Nyheter: ”Ruhi gör teori av praktiken”

Eva-Karin Gyllenberg har skrivit ett fint porträtt av Ruhi Tyson, yrkeslärare och nybliven doktor i pedagogik. Läs om vad som inspirerat till avhandlingen, som handlade om ”yrkesklokhet”.

Martin Rogberg, Samverkan för bästa skola, Institutionen för pedagogik och didaktik

"Forskare ska ge skolor särskilt stöd"

Martin Rogberg intervjuas i tidningen Specialpedagogik (Lärarförbundet) om projektet Samverkan för bästa skola. "Skolor missar elever som har behov av särskilt stöd. Nu ska forskare på plats hjälpa till där kunskapsresultaten och likvärdigheten är som sämst", skriver tidningen Specialpedagogik, bland annat.

Expertlista 8 mars 2017

Internationella kvinnodagen 8 mars: Expertlista om genus, jämställdhet och feminism

Inför den Internationella kvinnodagen den 8 mars har Stockholms universitet gjort en expertlista där vi har med tre forskare: Eva Amundsdotter (Genus, makt och normer i organisationer), Rebecca Adami (Kvinnor och mänskliga rättigheter), och Paula Mählck (Jämställdhet och diskriminering inom akademin). 

Bagare

Doktoranden Ruhi Tyson: En skola för bildning kräver synliggörande av lärares didaktiska arbete

Ruhi Tyson, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, disputerar i vår på en avhandling om bildning och yrkeslärares berättelser. Här berättar han om sina tankar kring vikten av att synliggöra lärares didaktiska arbete: "För att komplettera och utmana den bild storskaliga test som PISA ger behövs fallberättelser genom vilka bildningsdidaktiken synliggörs".

SVD läsprojekt

"Så förvandlas motvilliga skolkillar till bokläsare"

Ulf Fredriksson, docent, och utredare av regeringens läsa- skriva- räknagaranti, säger i en intervju i Svenska Dagbladet att studier visar att pojkars läsning av inte minst skönlitteratur minskat rejält under 2000-talet, och att man kan misstänka att pojkar på yrkesgymnasium är ännu mer berörda av det. Han pekar på att de som knappt läser skönlitteratur troligen har vissa svårigheter att ta till sig innehållet i vanliga textböcker, och därför kan det gå ut även över andra ämnen.

Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Åsa Sundelin: Var tredje elev vill ha mer syv

Åsa Sundelin, lektor, uttalar sig i Skolvärlden om en undersökning som visar att mer än var tredje elev inte tycker de får tillräckligt med hjälp från studie- och yrkesvägledningen. En rimlig lägstanivå bör införas, tycker hon, eller att studie- och yrkesvägledningen blir ett ämne med egen kursplan som i Finland.

Ulf Fredriksson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

"Läsexperten som vill tvinga fram stöd"

Ulf Fredriksson hävdar att hans åtgärdsgaranti kan förbättra framtida Pisaresultat – men bara om likvärdigheten ökar.