Integration of migrants

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
 4. Forskning
 5. Integration of migrants
Bild: Mostphotos
Bild: Mostphotos
Bild: Mostphotos

  Integration och inkludering av migranter i och genom yrke och arbete

  Detta Forskningsprojekt är finansierat av Forte och genomförs från 1 januari 2020 till 31 december 2022.

  Forskningsprojektets huvudsakliga mål är att identifiera faktorer som kan bidra till en hållbar integration av yrkeserfarna migranter i deras tidigare yrken i Sverige. Med yrkeserfarna migranter avses personer som har yrkeskunskaper som de erövrat i sina ursprungsländer. Vårt syfte är att undersöka yrkeserfarna migranters tillträde till och deltagande i praktikgemenskaperna på deras arbetsplatser. Forskningsfrågorna är:

  • Vilka vägar tog de yrkeserfarna migranterna för att återinträda i sina ursprungliga yrken?
  • Vilka faktorer bidrar till en lyckad integration av yrkeserfarna migranter i praktikgemenskaperna utifrån arbetsgivares och migranters perspektiv?
  • Hur kan yrkespraktiker underlätta migranters erövrande av de nödvändiga socio-kulturella förmågor som behövs för en hållbar inkludering i sina yrken?
  • Vilka genusskillnader kan identifieras i migranters vägar för att återinträda i yrket och i yrkespraktiker inom olika yrkesområden?

  Kontakt

  Docent Marianne Teräs, projektledare
  E-post: marianne.teras@edu.su.se

  Docent Ali Osman
  E-post: ali.osman@edu.su.se

  Lektor Eva Eliasson
  E-post: eva.eliasson@edu.su.se

  Finansiär

  Projektet finansieras av Forte och genomförs från 1 januari 2020 till 31 december 2022. Mer information

  Aktiviteter

  29/1 Kick-off seminar 

  10.00-10.30 Marianne Teräs, Ali Osman & Eva Eliasson: Integration and inclusion of migrants in and through vocation and work (funded by FORTE)

  VT2020

  • Etikprövningsmyndigheten har godkänt forskningen.
  • Datahanteringsplan har genomförts.
  • Advisory board har mötts via zoom.

  Publikation

  Teräs M., Osman, A., & Eliasson, E. “Challenges of Skilled Refugees’ Access to Their Prior Vocation in Sweden” (in press) for vol III of the VETNET ECER proceedings (www.vetnetsite.org)

  HT2020

  • Advisory board har mötts via zoom.

  Publikationer

  Eliasson, E., Osman, A., Teräs, M. Integration of Refugees through Access into Their Prior Vocation: A Literature Review (in preparation) for L. Moreno Herrera, M. Teräs & P. Gougoulakis, Emerging Research in Vocational Education and Training, vol 5.

  Osman, A., Teräs, M., Eliasson, E. Social Exclusion and Inclusion. A Theoretical Understanding of the Factors that Facilitate or Impede Refugees Accessing their Vocation in Sweden (in preparation) for Crossing Boundaries in Vocational Education and Training Conference 2021.