Aktuella publikationer

Rebecca Adami

Adami, R (2018). “In a Man’s words – the politics of female representation in the public”, Studier i Paedagogisk Filosofi, Vol 6, No 1, pp.55-68 https://tidsskrift.dk/spf/article/view/102213

Adami, R (2017). "Intersectional dialogue - analyzing power in reaching a universal declaration on human rights in 1948", Journal of Human Rights, July 2017. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14754835.2017.1357027

Adami, R (2017). "A narratable self as addressed by human rights", Policy Futures, June 2017. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1478210317716299 

Ingela Bergmo-Prvulovic

Bergmo-Prvulovic, I (2017). Demographic Changes and the Need for Later Career Opportunities, Adult Education Discourses, 18, 187-201.

Bergmo- Prvulovic, I (2017 In Print). Conflicting perspectives on career: Implications for career guidance and social justice. In Hooley, T., Sultana, R. G. & Thomsen, R. (Eds.). Career Guidance and the Struggle Guidance for Social Justice. Contesting Neoliberalism, Volume 1: Career Guidance and the Struggle for Social Justice in a Neoliberal World. Routledge: Taylor & Francis Group.

Fredrik Hertzberg

Hertzberg, F (2015). Double gestures of inclusion and exclusion. Notions of learning outcomes, autonomy and informed choices in Swedish educational and vocational guidance, International Journal of Qualitative Studies in Education, (28) 10: 1203-1228.

Hertzberg, F (2015). Vägledning, erkännande och kunskap. I: Bunar, Nihad (red.): Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Stockholm: Natur & Kultur.

Hertzberg, F (2015). Vägledning, inkludering och exkludering. I: Lovén, Anders (red.): Karriärvägledning. En forskningsöversikt. Lund: Studentlitteratur.

Gunnar Karlsson

Karlsson, G (2019). Det maskulina projektet. Psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner. Stockholm/Höör: Östlings Bokförlag Symposion.

Karlsson G (2019). Att bedriva empirisk fenomenologisk forskning – förutsättningar, karaktär, utmaningar. I H. Dahlbberg, S. Ellingsen, B. Martinsen & S. Rosberg (red:er), Fenomenologi i praktiken. Fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv. Stockholm: Liber. 

Karlsson, G (Under tryckning) The function of phenomenology for psychoanalysis. I C. Bodea & D. Popa, (red:er), Describing the unconscious. Phenomenological perspectives on the subject of psychoanalysis. Bucharest: Zeta Books. 

Shamal Kaveh

Kaveh, S (2017), På spaning efter det försvunna subjektet. Giorgio Agamben och flyktingen som gränsbegrepp. I Burman, A & Lennerhed, L (red.), Samtider – 2000-talets idéhistoria. Göteborg: Daidalos. 

Kaveh, S (2018), Fattigdomens förbannelse. I Swärd, H (red.), Bedöma och åtgärda fattigdom: om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät. Lund: Studentlitteratur.

Kaveh, S (2018), Våldets falska löfte: Om det gudomliga, men ack så obarmhärtiga våldet. I Burman, A & Sjöholm, C (red.), Zizek som samtidsanalytiker. Tankekraft Förlag.

Stefan Lund

Lund, S (accepted for publication, 2019). Immigrant incorporation in Education: High school students’ negotiation of belonging. In Jeffrey .C. Alexander, Anna. Lund & Andrea. Voyer (eds.). The Nordic Civil Sphere. Cambridge: Polity.
Lund, S (Ed.) (accepted for publication 2019). Immigrant Incorporation, Education, and the Boundaries of Belonging. New York: Palgraves Pivot.

Ali Reza Majlesi

Majlesi, AR, Ekström, A. & Hydén, L-C (2019). Spatiotemporal arrangement of objects in activities with people with dementia. Logopedics Phoniatrics Vocology, https://doi.org/10.1080/14015439.2018.1556771 

Majlesi, AR & Plejert C. (2018). Embodiment in test of cognitive functioning: A study of interpreter-mediated dementia evaluation. Dementia, 17(2), 138–163.

Robert Ohlsson

Ohlsson, R (2017). Public discourse on mental health and psychiatry: representations in Swedish newspapers. Health: An interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, (first published online 1 January 2017).

Ohlsson, R (2017). Bilder av ungas psykiska problem: det problematiska identifierandet av psykisk ohälsa under uppväxten. I: S. Olin Lauritzen & E. Jeppsson Grassman (red.) Mellan hälsa och ohälsa – ett livsloppsperspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Ohlsson, R (2016). Diagnosis as a Resource in the Social Representation of Mental Illness. Papers on Social Representations, 25 (1): 12.1-12.24.

Johanna Ringarp

Ringarp, Johanna (2019). Nytt ljus på epilepsien. Om epilepsi och den medicinska utvecklingen under 1950-talet, i Burman, Anders & Holmqvist, Bosse (red). Det lyckliga 50-talet. - Sexualitet, politik och motstånd, Stockholm: Brutus Östlings bokf Symposion, 104–120.

Petra Roll Bennet

Roll Bennet, P (2018). A mother's work is never done: migrant mothers' struggles and sacrifices in a Swedish context. Families, Relationships and Societies, 7(3), 399-413.
DOI: https://doi.org/10.1332/204674318X15384703196053

Bergström, H & Roll Bennet P (2015). Föräldrars förhållningssätt till sitt unga vuxna barns transidentitet. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2, 175-190.

Roll Bennet, P & Bergström, H (2015). Displaying parental responsibility for childhood obesity: aspects of care and family relationships. Families, Relationships and Societies, vol. 4, nr. 1, March. p.19-33.