Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2019-2021
Belopp - 3 milj
Projektnamn - Borgerlig feminism eller klassolidaritet? Arbetarklasskvinnors agerande och strategier i den borgerliga kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900
Forskare vid institutionen - Johanna Ringarp, projektledare, (Anne Berg, Uppsala universitet)

 

Finansiär och år - Stiftelsen Riksbankens jubileumsfon, 2019-2021
Belopp - 2,5 milj
Projektnamn - Fostran av vetenskapliga eliter i kalla krigets skugga 1962-1985
Forskare vid institutionen - Daniel Lövheim

 

Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2018-2020
Belopp - 4, 3 milj
Projektnamn - Varför krisar skolan? Föränderliga diskurser och trögrörliga tankefigurer i skolkrisdebatten 1950-2020 
Forskare vid institutionen - Joakim Landahl, (VR/UVK huvudsökande David Sjögren, Uppsala universitet) 

 

Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2018-2021
Belopp - 5,8 milj
Projektnamn - Etableringsutbildningar. Om framväxten av åtgärder för nyanlända som ny nisch inom det svenska utbildningssystemet.  
Forskare vid institutionen - Johanna Ringarp, (VR/UVK, huvudsökande Ida Lidegran, Uppsala universitet) 

 

Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2015-2019 
Belopp - 7,7 milj
Projektnamn - Från Paris till Pisa. Styrning av utbildning genom internationella jämförelser 1867-2015
Forskare vid institutionen - Joakim Landahl, (Martin Lawn och Sotira Grek från universitetet i Edinburgh) samt Christian Lundahl (Örebro universitet).

 

Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2013-2014
Belopp - 1,5 milj
Projektnamn - Språkliggörande av dans
Forskare vid institutionen - Boel Englund, Birgitta Sandström

 

Finansiär och år - Stockholms universitet, 2012-2013
Belopp - 2,5 milj
Projektnamn - (medel för internationaliseringsarbete, med University of Wisconsin-Madison)
Forskare vid institutionen - Elisabeth Hultqvist

 

Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2011-2014
Belopp - 4,5 milj
Projektnamn - The School and the public Science - 1945-2000
Forskare vid institutionen - Daniel Lövheim

 

Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2009-2013
Belopp - (forskarassistenttjänst)
Projektnamn - Modern barndom
Forskare vid institutionen - Joakim Landahl

 

Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2009-2011
Belopp - 6,1 milj
Projektnamn - Studieförbund och civilsamhälle
Forskare vid institutionen - Gunnar Sundgren, Anita Nordzell, Timmy Larsson

 

Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2009-2011
Belopp - 4,8 milj
Projektnamn - School Development as Narrative
Forskare vid institutionen - Gunnar Sundgren, Timmy Larsson, Anna Forssell, Anita Nordzell

 

Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2008-2010
Belopp - 3,4 milj
Projektnamn - "Dialogue" as guiding figure of thought and a a phenomenon in school and working life
Forskare vid institutionen - Boel Englund, Birgitta Sandström

 

Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2008
Belopp - (gästprofessorsbidrag)
Projektnamn - Läraryrkets professionalisering
Forskare vid institutionen - Elisabeth Hultqvist

 

Finansiär och år - 2007-2010
Belopp -
Projektnamn - Läraryrket i senmoderniteten
Forskare vid institutionen - Elisabeth Hultqvist

 

Finansiär och år - Vetenskapsrådet, 2006-2010
Belopp - (doktorandtjänst)
Projektnamn - (Nationella forskarskolan i utbildningshistoria/Uppsala)
Forskare vid institutionen - Thomas Neidenmark, Annika Ullmanatser 1993-2003.