Dans- och cirkushögskolan/Stockholm
Nationella forskarskolan i utbildningshistoria/Uppsala
Utbildnings- och kultursociologi (SEC)/Uppsala
EHESS/Paris
Høgskolen i Vestfold
School of Education, University of Wisconsin-Madison
University of Edinburgh