Projektledare: Klara Bolander Laksov, professor
Forskningsteam: Cormac McGrath, (docent, IPD), Erik Björck (docent, KI/ MMK/ Klinisk genetik) , Agnes Elmberger (doktorand, KI/ LIME)

Detta projekt syftar till att undersöka lärandet hos läkare från olika specialistområden både vad gäller deras informella och formella kompetensutveckling i olika utbildningsmiljöer. Det är av stor vikt att skapa bra kliniska miljöer för fortsatt lärande, utveckling och innovation där människor känner att de har möjlighet att påverka om sjukvården ska bibehålla kompetensen hos färdigutbildade specialister liksom att kunna attrahera blivande professionella.

Med bas i vår och andras tidigare forskning, kommer vi att undersöka hur olika slags kompetensutveckling för läkare bidrar till utveckling av verksamheten för att skapa så bra patientvård som möjligt. Genom en jämförande fallstudie, följer vi läkare inom tre olika specialiteter i hur de utvecklar sin kunskap vad gäller olika slags kliniska och pedagogiska arbetsuppgifter (såsom handledning av kollegor och studenter under utbildning).

I förlängningen förväntar vi oss att studiens resultat kan påverka både det sätt som kompetensutveckling organiseras, hur verksamheten ser på medarbetares engagemang i fortbildningsinitiativ, och värderingen av det livslånga lärandet. Vår förhoppning är att kompetensutveckling därmed får en tydligare plats i organisationen, inte bara som tillfälligt frånvarande medarbetare, utan som en process som involverar hela kliniken i ett gemensamt utvecklings- och innovationsarbete.