Den högskolepedagogiska forskningen vid Institutionen för pedagogik och didaktik inkluderar både teoretiska och empiriska studier av studenters och lärares lärande och lärares undervisning samt studier av organisatoriska villkor för och processer inom högre utbildning. Centrala frågor som berörs i forskningen handlar om studenters lärprocesser i olika utbildningskontexter, men också om villkor för högskolepedagogisk utveckling, med särskild betoning på relationen mellan pedagogiskt ledarskap, organisation av undervisningsinsatser och dess implikationer för studenters lärande i högre utbildning.

Forskargruppen driver ett nationellt högskolepedagogiskt forskningsnätverk, Swedish Higher Education Research Network (SHERN), som regelbundet arrangerar SHERN-seminarier där forskare från Stockholms universitet och andra lärosäten i landet redovisar och diskuterar aktuell högskolepedagogisk forskning.

Forskare 

Max Scheja, professor, vetenskaplig ledare (kontaktperson)
Klara Bolander Laksov, professor (kontaktperson)
Stefan Ekecrantz, universitetslektor, docent
Meeri Hellsten, universitetslektor, docent
Elias Schwieler, universitetslektor, docent
Eva Edman Stålbrandt, universitetslektor 
Lena Geijer, universitetslektor, fil. dr
Cormac McGrath, universitetslektor, fil. dr
Jonas von Reybekiel Trostek, universitetslektor, fil. dr
Jeanna Wennerberg, universitetslektor, fil. dr
Maria Öhrstedt, vik. universitetslektor, fil. dr 

Doktorander

Reed Curtis
Tanya O’Reilly

For a presentation in English please click here