Forskargruppen Högre utbildning och pedagogisk filosofi rymmer flera olika forskningsinriktningar så som Högskolepedagogik, Pedagogisk filosofi och Forskning om forskning.

Här ryms frågor som har direkt relevans för undervisning och lärande på universitet och högskolor. Empiriska analyser av utfall, kontexter och erfarenheter av undervisning, lärande och forskningens villkor, kombineras med pedagogisk-filosofiska studier av utbildningssammanhang och utbildningspolicy.

Denna bredd inom forskningen gör det möjligt att undersöka centrala aspekter av studenters lärande, lärares undervisning och forskare och forskarstuderandes villkor i förhållande till högskolesektorns filosofiska, organisatoriska och ideologiska ramar.

Målet med den forskning som bedrivs inom området är att skapa grund för en evidensinformerad och långsiktig kunskap om utbildning i allmänhet och högre utbildning i synnerhet.

Forskare

Klas Roth, professor, vetenskaplig ledare, (kontaktperson)
Rebecca Adami, universitetslektor, fil. dr
Anki Bengtsson, universitetslektor, fil. dr​
Stefan Ekecrantz, universitetslektor, docent
Lena Geijer, universitetslektor, fil. dr​
Klara Bolander Laksov, universitetslektor, docent
Paula Mählck, universitetslektor, fil. dr​
Jonas von Reybekiel Trostek, universitetslektor, fil. dr​
Niclas Rönnström, universitetslektor, docent 
Max Scheja, professor 
Elias Schwieler, universitetslektor, docent

Doktorander

Isak Benyamine
Reed Curtis
Ann Kylén
Verena Meister
Tyra Nilsson
Tanya O'Reilly
Claudia Shumann
Gloria Zeligman
Jiaying Zhang
____________________________________________________________________________