Forskargruppen Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning bidrar till kunskap om människor i förändring genom kritiska studier av teoretiska och filosofiska perspektiv på utbildning och lärande.

Gruppens pågående studier inkluderar:
1.    kritiskt och självständigt tänkande kring normer, kunskap, estetisk och etik
2.    teorier om demokrati, medborgarskap och kosmopolitisk utbildning
3.    utbildningsvetenskapliga och metodologiska frågor utifrån normativa och feministiska perspektiv
4.    pedagogik och social rättvisa som innefattar frågor om makt, migration och mänskliga rättigheter

Forskare

Klas Roth, professor, vetenskaplig ledare (kontaktperson, sammankallande)
Niclas Rönnström, universitetslektor, docent
Elias Schwieler, universitetslektor, docent
Rebecca Adami, universitetslektor, docent (kontaktperson, sammankallande)
Anki Bengtsson, universitetslektor, fil. dr
Karin Gunnarsson, universitetslektor, fil. dr
Viktor Johansson, universitetslektor, fil. dr
Corrado Matta, universitetslektor, fil. dr
Robert Thorp, universitetslektor, fil. dr
Ruhi Tyson, universitetslektor, fil. dr

Doktorander 

Ingrid Andersson 
Elena Dingu-Kyrklund 
Megha Khattar 
Verena Meister 
Tyra Nilsson 

____________________________________________________________________________