Vuxnas lärande

Fickor av (o-) jämlikhet

Vänligen fyll i formuläret nedan

Kontakta redaktör

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

KONTAKT

VILL DU BLI DOKTORAND HOS OSS?

Foto vuxnas lärande 2018

Film om Vuxnas lärande

Camilla Thunborg. Vuxnas lärande

Forskningsseminarier

Vuxenpedagogiska seminariet
Vuxenpedagogiska seminariet är en mötesplats där teoretiska, metodologiska och empiriska aspekter på vuxnas lärande, utveckling och socialisation diskuteras och disputeras. Deltagarna är forskar- och masterstuderande, forskarutbildade och yrkesverksamma som intresserar sig för eller arbetar med frågor som rör vuxenpedagogik, folkbildning och högre utbildning.

Seminariet har engelska som arbetsspråk och attraherar, förutom gästforskare och institutionens forskare, även masterstudenter och intresserade praktiker. Adult Education Seminar träffas på fredagar en gång i månaden.

Ansvarig: Agnieszka BronCamilla Thunborg

Seminarierna annonseras i Kalendariet

Utbildningssociologiska och utbildningspolitiska seminariet USS

Seminariet samlar seniora och juniora forskare från institutionens olika forskargrupper som intresserar sig för utbildningssociologisk teoribildning. Fokus för våra intressen är hur olika sociala grupper använder sig av utbildningsystemet och skolan, hur övergångar och strategier till/från eller inom systemen utvecklas, hur studieframgång uppstår och värderas, hur skolpraktiker förändras och hur professioner och expertis förändras över tid och rum. Vi läser och kommenterar varandras pågående arbeten, ansökningar och bok proposals m.m. Dessutom lägger vi fram och diskuterar klassiska eller nya texter som andra skrivit och bjuder in externa gäster. Vi är angelägna om att stödja doktorander i deras avhandlingsarbete och deras behov har därför hög prioritet.

Svenska är det huvudsakliga språket men engelska kan förekomma. Varmt välkommen!

Ansvarig: Carina Carlhed Ydhag, Petter Sandgren och Stefan Lund

Seminarierna annonseras i Kalendariet

Läs mer om USS här

EMPLOY