Fickor av ojämlikhet

Studenter
Studenter på campus

  Fickor av (o-) jämlikhet / Pockets of inequality

  Fickor av (o-) jämlikhet. Att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i utsatta förorts- och glesbygdsområden. 

  Detta Forskningsprojekt är finansierat av Formas och genomförs från 1 januari 2018 till 31 december 2020.

  Projektet syftar till att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i förorts- och glesbygdsområden. Studien intresserar sig närmare för migranter och infödda svenskar, kvinnor och män i åldern 18-25 år som bor i ett förorts- respektive ett glesbygdsområde. I projektet är vi intresserade av att få svar på följande frågor:

  •    Vilka fickor av (o-) jämlikhet kan identifieras i spänningsfältet mellan unga vuxnas biografier, det geografiska område där de bor och de virtuella miljöer som de verkar i?
  •    Hur påverkar dessa fickor av (o-)jämlikhet unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer?
  •    Hur kan unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i dessa områden främjas?

  Kontakt

  Professor Camilla Thunborg, projektledare 
  E-post: camilla.thunborg@edu.su.se

  Professor Agnieszka Bron 
  E-post: agniesz@edu.su.se 

  Docent Ali Osman
  E-post: ali.osman@edu.su.se

  Gå direkt till

  Finansiär

  Projektet finansieras av Formas och genomförs från 1 januari 2018 till 31 december 2020.

  Aktiviteter

  14 maj, 2018 – Uppstart av projektet i Bruksorten
  18-19 juni, 2018 – Besök i bruksorten
  27-28 augusti, 2018 – Besök  i bruksorten
  19 september, 2018 – Uppstart av projektet i förorten
  24-25 september, 2018 - Besök i bruksorten
  4 oktober, 2018 – Besök i förorten
  28 februari till 3 mars – Vi presenterar ’papret’ Narratives of the rural/urban divide – Critical Learning Trajectories of three women returnees to the Mill town på konferens i Bergen. Läs mer om ’papret’