Debatt

Foto: Stockholms universitet

DN Debatt: Fredrik Hertzberg oroas över att barns tillgång till idrott är ojämlik

Läs ett inlägg av docent Fredrik Hertzberg med fyra andra forskare på DN-Debatt: ”Barn som deltar i organiserad idrott lyckas bättre i skolan”. (Bakom betalvägg).

Klas Roth, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Recensionsessä: "Om de eviga frågorna om vad skolan bör ägna sig åt, hur och varför"

Professor Klas Roth skriver en recensionsessä i tidskriften Utbildning och Demokrati, om filosofiprofessor Åsa Wikforss bok Alternativa Fakta – Om kunskapen och dess fiender (2017). 

Eric Cardelius

Debattinlägg: "Smolket i PISA-bägaren"

Erik Cardelús, lektor på IPD, skriver ett debattinlägg i Skola och samhälle (2019-12-09).

Eva Maria och Per

Debattinlägg i HD: ”Ensidigheten i svensk skoldebatt står i vägen för framgång”

Skolan behöver utvecklas så att den står i samklang med vår tid genom att förena vad som i debatten kallas ett ”elevcentrerat arbetssätt” och en ”kunskapsskola”. Det skriver Eva-Maria Tebano Ahlquist och Per Gynther, vid Institutionen för pedagogik och didaktik, i ett debattinlägg tillsammans med Christina Gustafsson, Uppsala universitet, i Helsningborgs Dagblad (22 nov).

Åsa Brattlund

Debattinlägg i SvD: ”Stötta yrkeseleverna bättre från början”

Elever på yrkesprogram kan ofta ha stora kunskapsluckor redan när de påbörjar en gymnasieutbildning. Extra stöd som de har haft under tiden i grundskolan bör i så fall automatiskt följa med eleverna till gymnasiet, skriver bland andra Åsa Brattlund, vik universitetslektor, vid Institutionen för pedagogik och didaktik, i Svenska Dagbladet (16 nov).

Noam Ringer, Stockholms universitet

Debattinlägg i DN: ”Skolan ska lära elever bygga tillit till vuxna”

Noam Ringer, doktorand och leg. psykolog, skriver i Dagens Nyheter - DN Åsikt - om lågaffektivt bemötande (19-11-07).

Läs fler debattinlägg här

Lärare högstadiet: Niklas Björling

Debattinlägg i SvD: "Läroplaners påverkan överdrivs"

Debattörerna överbetonar betydelsen av läroplaners allmänna formuleringar för hur bra skolan blir och underskattar totalt didaktikens och metodikens betydelse för bra undervisning, skriver lektor Ruhi Tyson i en replik på SvD debatt.

Följ debatten om Svenska skolan

Ruhi Tyson, Institutionen för pedagogik och didaktik

Debattinlägg: "Läromedel riktade till lärarna är en central del i lärarhantverket"

Ruhi Tyson skriver i Skolvärlden om läromedel. 

Tunnel

Debattinlägg: "Det är dags att öppna upp tunnelseendet i skoldebatten!"

Klas Roth, professor, debatterar på Skola & Samhälle: Författarna till boken Kunskapssynen och pedagogiken vill med konservativ ideologi, meritokrati och neurovetenskap fånga upp en skola i ”fritt fall”. Men är verkligen skolan i “fritt fall” eller används deras debattinlägg i själva verket för att legitimera en önskan om ett mindre rättvist och mer ojämlikt samhälle? 
Läs inlägget här: Det är dags att öppna upp tunnelseendet i skoldebatten!

Foto: Folmer

Myten om pennan, eller varför man inte ska ”tro” på forskning utan läsa det finstilta

Anna-Lena Kempe och Matilda Wiklund har tillsammans med Åke Grönlund, Örebro universitet, skrivit ett debattinlägg om skolans digitalisering: Vad säger forskningen egentligen? Under första dygnet lästes och delades inlägget av 17.000 personer och hade 600 interaktioner.