Doktorander

Anna Ahlgren
Titel:
Huvudhandledare: docent Johanna Ringarp
Handledare: docent Matilda Wiklund, universitetslektor David Thorsén

Rama Alshoufani
Titel: Self-Worth and Learning - Reflections from Kant and Aristotle. (monografi)
Huvudhandledare: professor Klas Roth
Handledare: docent Ali Osman, universitetslektor Anki Bengtsson

Ingrid Andersson
Titel: Converging Lines within the Field of Education - Towards a posthuman pedagogy (sammanläggning)
Huvudhandledare: professor Klas Roth
Handledare: universitetslektor Karin Gunnarsson och universitetslektor Corrado Matta

Sofia Antera
Titel: Vocational Teachers in the Market of Adult Education (sammanläggning)
Huvudhandledare: docent Marianne Teräs
Handledare: docent Staffan Nilsson, universitetslektor Helena Rehn

Ebba Christina Blåvarg
Titel: Psykologi som gymnasieämne - innehåll, mening och internationella korrelat (monografi)
Huvudhandledare: professor Joakim Landahl
Handledare: professor Annika Ullman och docent Anna-Lena Kempe

Björn Boman
Titel: Educational achievement across the world. (sammanläggning)
Huvudhandledare: docent Stefan Ekecrantz
Handledare: docent Ulf Fredriksson och professor Astrid Pettersson (MND)

Veronica Brunér
Titel: Institutionella förutsättningar för vård på lika villkor i den samtida psykiatriska sjukvården (monografi)
Huvudhandledare: professor Gunnar Karlsson
Handledare: universitetslektor Robert Ohlsson, professor Camilla Thunborg

Nathalie Dewan
Titel:
Huvudhandledare: docent Susanne Kreitz-Sandberg
Handledare: professor Camilla Thunborg, universitetslektor Ali Reza Majlesi

Elena Dingu Kyrklund
Titel: Formal and Informal Aspects of Transnational Migration, Immigrant Integration and International Education. Global or cosmopolitan migration?
(sammanläggning)
Huvudhandledare: professor Klas Roth
Handledare: professor Lázaro Moreno Herrera

Morteza Eslahchi
Titel: Social Entrepreneurship as Communities of Practice (Sammanläggning)
Huvudhandledare: docent Ali Osman
Handledare: professor Jon Ohlsson, universitetslektor Malgorzata Malec Rawinski

Carles Fuster Sansalvador
Titel:  Intentionality in lexical transfer: Towards a crosslinguistic approach in heterogeneously multilingual classrooms (monografi)
Huvudhandledare: professor Lázaro Moreno Herrera
Handledare: universitetslektor Ali Reza Majlesi, professor Camilla Bardel, docent Staffan Nilsson

Dagmar Hedman
Titel: Making and Mentoring for the 21st-Century STEM Learners. (monografi)
Huvudhandledare: professor Tore West
Handledare: docent Ulf Fredriksson

Niklas Hill
Titel: Engagemang eller organisering? En studie av föreningshandböckers ideologi (monografi)
Huvudhandledare: docent Petros Gougoulakis
Handledare: universitetslektor Shamal Kaveh, universitetslektor Åsa Broberg

Victor Johansson
Titel:
Huvudhandledare: docent Daniel Lövheim
Handledare: professor Joakim Landahl, universitetslektor Rebecca Ye

Vysse Linde
Titel: Det omöjliga samtalet - Traumatisering och dess påverkan på kommunikations- och samspelsmönster hos individ och grupp (monografi)
Huvudhandledare: docent Stefan Ekecrantz
Handledare: docent Anna-Lena Kempe

Fariba Majlesi
Titel: Biographical Stories of Migrant Women: a Longitudinal Study of Identity, Transformation and Development (sammanläggning)
Huvudhandledare: docent Rebecca Adami
Handledare: docent Elias Schwieler och professor Klas Roth

Ali Mohamed
Titel: Identitetsformande i olika facebookgrupper (monografi)
Huvudhandledare: docent Matilda Wiklund
Handledare: docent Gustav Lymer

Lia Mollvik
Titel: Human Dignity in Education (sammanläggning)
Huvudhandledare: docent Niclas Rönnström
Handledare: docent Rebecca Adami och universitetslektor Ruhi Tyson

Brendan Munhall
Titel: Newly-arrived students' choice of upper-secondary school programs (monografi)
Huvudhandledare: docent Fredrik Hertzberg
Handledare: docent Daniel Lövheim, universitetslektor Larissa Mickwitz

Fika Burton Mwakabungu
Titel: Practices for Sustainable Fishing in Tanzania. Investigating knowledge and value of fishing from the perspectives of young fishers and teachers. (monografi)
Huvudhandledare: professor Shu-Nu Chang Rundgren
Handledare: docent Marianne Teräs

Natalie Nielsen
Titel: The Erasmus Learning Journey - Students' experiences from a mobility period abroad. (monografi)
Huvudhandledare: professor Camilla Thunborg
Handledare: docent Susanne Kreitz-Sandberg

Tyra Nilsson
Titel: Att beröra och bli berörd. Det enskildas framträdelser i pedagogiska möten. (monografi)
Huvudhandledare: professor Klas Roth
Handledare: docent Elias Schwieler

Tanya O'Reilly
Titel: Higher education assessment in the digital environment (monografi)
Huvudhandledare: professor Max Scheja
Handledare: docent Anna-Lena Kempe och docent Stefan Ekecrantz

Maria Mersini Pananaki
Titel: Home and School Collaboration in Swedish Primary Schools (monografi)
Huvudhandledare: docent Carina Carlhed
Handledare: professor Meeri Hellstén och universitetslektor Petra Roll Bennet

Anastasia Thomai Raptopoulou
Titel: The politics of education reform. The case of programming in the Swedish education. (monografi)
Huvudhandledare: professor Tore West
Handledare: universitetslektor Jonas Gustafsson och universitetslektor Ulrika Bennerstedt

Helena Reierstam
Titel: Assessment Literacy and Language Policy in Multilingual Schools. Subject content teachers assessment practices in CLIL and among newly arrived students. (monografi)
Huvudhandledare: docent Ulf Fredriksson
Handledare: professor Meeri Hellstén, universitetslektor Eva Eliasson

Adrian Rexgren
Titel: Crossroads between translanguaging and translation pedagogy (monografi)
Huvudhandledare: professor Meeri Hellstén
Handledare: docent Susanne Kreitz-Sandberg, docent Gustav Lymer

Noam Ringer
Titel: Processes of Coping: how children with ADHD and their parents experience,  perceive and cope with the disorder (monografi)
Huvudhandledare: professor Max Scheja
Handledare: professor Anders Gustavsson och docent Jenny Wilder

Viktoria Rubin
Titel:
Huvudhandledare: professor Jon Ohlsson
Handledare: docent Pia Skott, universitetslektor Gunilla Carstensen

Patric Sahlén
Titel: Lärares utövade professionalism (monografi)
Huvudhandledare: professor Tore West
Handledare: universitetslektor Eva Edman Stålbrandt, universitetslektor Eva Svärdemo Åberg

Aron Schoug Öhman
Område: Självständighet och ömsesidigt beroende i ett interaktivt ramverk: Om organisatoriskt lärande i en storskalig konstnärlig samarbetsprocess (monografi)
Huvudhandledare: professor Tore West
Handledare: universitetslektor Maud Baumgarten, docent Staffan Nilsson

Mattias Stjernqvist
Titel:
Huvudhandledare: docent Anna-Lena Kempe
Handledare: docent Cormac McGrath, universitetslektor Mikael Persson

Katarzyna Twaróg
Titel:
Huvudhandledare: docent Staffan Nilsson
Handledare: professor Stefan Lund, universitetslektor Anna Nørholm Lundin

Jakob Ulenius
Titel:  Maskulinitetens uttryck och innebörd. En fenomenologisk undersökning av den psykoterapeutiska situationen. (The Meaning of Masculinity. A phenomenological investigation of the psychotherapeutic situation) (monografi)
Huvudhandledare: professor Gunnar Karlsson
Handledare: universitetslektor Petra Roll Bennet och universitetslektor Robert Ohlsson

Gloria Zeligman
Titel: Ett bidrag till psykoanalysens självförståelse. Den kognitiva lingvistikens teorier om relationen mellan språk, tänkande samt deras kroppsliga förankring (monografi)
Huvudhandledare: professor Gunnar Karlsson
Handledare: professor Klas Roth, docent Jan Svanlund