Konferenspapret: Narratives of the rural/urban divide – Critical Learning Trajectories of three women returnees to the Mill town 

 

’Papret’ baserar sig på berättelser från tre kvinnor som lämnat men återvänt till den bruksort som vi studerat och deras syn på relationen mellan storstad och bruksort. Resultatet visar att de för det första lärt sig att bilden av storstaden som en plats med alla möjligheter är en myt och att bruksorten är den plats där de upplever samhörighet och en frihet som är kopplad till närheten till naturen. För det andra har de genom sina erfarenheter lärt sig om sig själva att de trots att andra ser dem som ’loosers’ faktiskt trivs med att vara bruksortsmänniskor. Slutligen har de för det tredje lärt sig att för att kunna bo kvar på landet och ändå uppleva goda livsvillkor är tvungna att själva engagera sig och bli aktiva medborgare. Vi använder i artikeln att de tre kvinnorna ger uttryck för att vilja bo på landet men ändå ha tillträde till urbana levnadssätt och använder det engelska ordet ’urban ruralists’ för att förstå vad de egentligen ser som sin framtid.