Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Lisa Gustavsson / SU

Öppen online workshop: Human-Robot Interaction and Learning 23 april

Fem inbjudna forskare kommer att presentera studier om lärandeaspekter av HRI, Human Robot Interaction. Gratis att delta men vänligen registrera dig för att underlätta planeringen. Zoom-länk skickas efter registrering.

Sara Aronsson. Foto: Privat

PAO-alumn som coachar chefer

Sara Aronsson har en examen från Personal, arbete och organisation (PAO) och jobbar idag som HR-specialist. Det roligaste med jobbet tycker hon är komplexiteten och att hjälpa chefer utvecklas i sina ledarroller.

Katharina Buchta. Foto: Stockholms universitet

"Masterprogrammet i pedagogik gav nya perspektiv på arbetet"

Katharina Buchta som har vidareutbildat sig parallellt med sitt tidigare chefsjobb inom sjukvården genom att läsa masterprogrammet i pedagogik, jobbar nu som omvårdnadschef med större och mer övergripande ansvar: "Jag fick nya perspektiv: Hur ser jag på makt? Hur ser jag på konflikter? Jag kunde analysera saker på nya sätt".

Foto: Privat

Vägledningspodden: Den kritiska övergången till introduktionsprogrammen

I senaste Vägledningspodden intervjuas Åsa Sundelin, forskare och programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. Hör henne berätta om hennes preliminära forskningsresultat från en pågående studie om kritiska övergångar där Åsa genom intervjuer med lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt observationer tittat på hur skolor jobbar med övergången från grundskolan till introduktionsprogrammen för de elever som inte går ut åk 9 med fullständiga betyg. 

Petter Sandgren

Petter Sandgren: Svenska skolan en udda fågel internationellt sett

De senaste trettio åren har marknadskrafterna omformulerat den bärande tanken bakom den gemensamma grundskolan. Den är fortfarande paketerad som "en skola för alla" samtidigt som systemet bygger på att det ska finnas "bra" och "dåliga" skolor, det skriver Petter Sandgren, lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik på SvD Under strecket.

Foto: Mostphotos

Yrkeslärarutbildningen håller hög kvalitet visar UKÄs granskning

Yrkeslärarutbildningen vid Stockholms universitet har fått omdömet hög kvalitet i UKÄs kvalitetsgranskning. I yttrandet står bland annat att ”utbildningen bedrivs med ett stort engagemang och kunnande inom yrkesutbildning med tillhörande forskning”. – Jag ser det som ett resultat av engagerade och kunniga lärare och ett kontinuerligt arbete med att utveckla programmet. Vi gläds åt UKÄ:s beslut och vår styrka i att ge yrkeslärarstudenterna goda förutsättningar inför sitt viktiga arbete som yrkeslärare. Det säger Eva Eliasson, programansvarig för universitetets yrkeslärarutbildning.

Åsa Sundelin. Foto: Clement Morin

Intervju: Studie- och yrkesvägledning viktig för nyanländas integrering

Åsa Sundelin är universitetslektor och programansvarig för Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Här berättar hon om ett pågående forskningsprojekt om studie- och yrkesvägledning för nyanlända ungdomar. – Att kunna påverka sin framtid är avgörande för den här gruppen unga, säger Åsa Sundelin. 

Informationssymbol

Webbaserad undervisning vid Institutionen för pedagogik och didaktik hela vår- och sommarterminen

Med anledning av covid-19 fortsätter Institutionen för pedagogik och didaktik med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021, samt sommarterminen 2021.

Cormac Mc Grath

Wallenbergstiftelserna ger 6 miljoner till forskning om AI och högre utbildning

Docent Cormac McGrath deltar i ett forskningsprojekt om etiska och juridiska utmaningar som AI-tekniker medför för lärande och undervisning inom den högre utbildningen. Projektet har beviljats 6 miljoner i anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Ali Reza Majlesi

Wallenbergstiftelserna ger 4.9 miljoner till forskning om sociala robotar i språkinlärning

Ali Reza Majlesi, lektor vid institutionen, är biträdande projektledare i ett forskningsprojekt om kulturellt kompetenta robotar i språkinlärning. Projektet har fått 4.9 miljoner i anslag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Carina Carlhed Ydhag

Vad avgör om barn till lågutbildade blir framgångsrika i den svenska skolan?

Carina Carlhed Ydhag, docent i utbildningssociologi, gästade Nordgren & Epstein i P1, och berättade om sin forskning. 10:33 minuter in i sändningen: 

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar