Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik

Coronarelaterad information

Distansundervisning i höst

Institutionen för pedagogik och didaktik kommer att i huvudsak ge undervisning på distans under hösterminen 2020. Det kan förekomma inslag av campusundervisning i enstaka kurser. Men det framgår i så fall i kursens studiehandledning och schema.

Informationssymbol

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Foto: Niklas Björling

Disputation: Assessment in Multilingual Schools

Helena Reierstam disputerar den 2 oktober på en avhandling med titeln: "Assessment in Multilingual Schools – A comparative mixed method study of teachers’ assessment beliefs and practices among language learners – CLIL and migrant students". Disputationen hålls på engelska och sker via Zoom. Alla är välkomna att följa disputationen.

Stefan Ekecrantz, Tidningen Läraren

"Vetenskapen är mindre entydig än många tror"

Bedömning och feedback har fått allt större utrymme i skolan. Men hur­ ­viktig är återkopplingen? Forskaren Stefan Ekecrantz, IPD, har granskat några av de mest tongivande metastudierna inom bedömningsforskningen och han menar att den vetenskapliga grunden är mindre entydig än många tror.

Bokomslag Demokratin och det politiska

Ny bok: Demokrati, högerpopulism, och samtidens politiska tillstånd

Enligt många bedömare befinner sig den liberala, parlamentariska demokratin i en allvarlig kris, en världsomspännande, accelererande kris som tar sig skilda uttryck på olika platser men som i ett eller annat avseende kan kopplas samman med högerpopulismens, radikalnationalismens och den auktoritära nykonservatismens framgångar under det senaste decenniet.
Shamal Kaveh, IPD, ger tillsammans med Anders Burman, Södertörns högskola, ut en bok med titeln: Demokratin och det politiska: Essäer om samtidens politiska tillstånd.

Noam Ringer, Stockholms universitet

Barns perspektiv på adhd i ny avhandling

Noam Ringer disputerade den 14 september.

– Om vi är medvetna om hur barn uppfattar sitt beteende så kan vi också förstå varför situationer uppstår, säger Noam Ringer.

Fotograf: Simon Carlhed Ydhag

Carina Carlhed Ydhag är ny prefekt

Sedan 1 augusti leder hon arbetet på Institutionen för pedagogik och didaktik. 

Doktorander 2020

Möt höstens nya doktorander

Deras projekt handlar om exempelvis hur arbetslivets ökade flexibilitet påverkar lärande på arbetsplatser, idén om den ”typiska” studenten, och om återkopplande ljudfiler i distansundervisning kan påverka studenters lärande och motivation. 

Lena Låstad. Foto: Tidningen Ingenjören

Ingenjören: Lena Låstad ger tips hur chefer och medarbetare kan hantera oro för uppsägningar

Läs en intervju med lektor Lena Låstad i tidningen Ingenjören: "Oron för uppsägningar kan drabba hela arbetsplatsen". Hennes forskning har exempelvis visat att: de som är rädda att förlora arbetet kan drabbas av humörsvängningar, lägre engagemang och svagare känsla av tillhörighet och tillit. På längre sikt finns det ett negativt samband med psykisk och fysisk ohälsa. 

Foto: Clément Morin

SVT Kulturnytt: Tobias Malm berättar om sin avhandling i pedagogik

Se ett inslag om Tobias doktorsavhandling i pedagogik på SVT Kulturnytt: "Doktor i pedagogik: Så kan rockband hålla samman".

Foto: Privat

Vägledningspodden: Har vi ett skolsystem som riggar för misslyckanden?

Lyssna på senaste avsnittet av Vägledningenspodden: "Har vi ett skolsystem som riggar för misslyckanden?"

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube