Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Anneli Öljarstrand

Anneli Öljarstrand forskar om känslor kring omhändertagandet av döda

Anneli Öljarstrand, lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, är med på Stockholms universitets expertlista inför Halloween och Allhelgonahelgen. Anneli forskar med inriktning mot organisation och ledarskap och kan svara på frågor om hur bland annat begravningsentreprenörer hanterar känslor. Hon har även studerat Svenska kyrkans organisation.

Foto: Niklas Björling

Helena Reierstam intervjuas i DN om undervisning på engelska i skolor med internationell profil

Dagens Nyheter uppmärksammar Helena Reierstams forskning om engelskspråkig undervisning, i ett reportage om skolor med internationell profil som bedriver undervisning på engelska i samtliga ämnen. – Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt, säger Helena Reierstam.

Informationssymbol

Distansundervisning i höst, och första hälften av vårterminen

Institutionen kommer att i huvudsak ge undervisning på distans under hösterminen 2020. Vårterminen 2021 sker distansundervisning fram till slutet av mars.

Susanne Andersson, Stockholms universitet

Susanne Andersson skriver om kön och social makt i ny bok

Susanne Andersson, lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, medverkar i boken: Att arbeta för lika villkor – Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation. Hennes kapitel har titeln: ”Hur kön och social makt görs i organisationer”. 

Joakim Landahl. Foto: Privat

Joakim Landahl skriver om hur händelserna kring 1968 påverkade pedagogiken och utbildningen

Som ett av samtidshistoriens mest legendariska år förknippas 1968 med ungdomsuppror, studentrevolter och strejker. Men hur påverkade händelserna kring 68 pedagogiken och utbildningen? Den frågan står i centrum för en ny antologi med titeln: 1968 och pedagogiken. Anders Burman, professor vid Södertörns högskola och Joakim Landahl, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, är redaktörer för boken.

Carina Carlhed Ydhag

Carina Carlhed ger ut bok om professionsforskning i en ny skriftserie

Läs en intervju med Carina Carlhed Ydhag, docent och prefekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik, om hennes bok: Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält. Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering. Här intervjuas hon av Sofie Wennström från Stockholm University Press.

Noam Ringer, Stockholms universitet

Noam Ringer intervjuas i tidningen Forskning och framsteg om hur barn ser på sin adhd-diagnos

– I dag får alla samma blanketter, barnet observeras i olika miljöer, föräldrar och lärare får svara på frågor. Men ingen frågar barnen ordentligt om deras upplevelser, säger Noam Ringer, i Forskning och framsteg.

Stefan Ekecrantz, Tidningen Läraren

Stefan Ekecrantz intervjuas om bedömning och feedback i Läraren: Hur­ ­viktig är återkopplingen?

Bedömning och feedback har fått allt större utrymme i skolan. Men hur­ ­viktig är återkopplingen? Stefan Ekecrantz, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, har granskat några av de mest tongivande metastudierna inom bedömningsforskningen och han menar att den vetenskapliga grunden är mindre entydig än många tror.

Foto: Clement Morin

Shamal Kaveh ny bok om demokrati och högerpopulism

Enligt många bedömare befinner sig den liberala, parlamentariska demokratin i en allvarlig kris, en världsomspännande, accelererande kris som tar sig skilda uttryck på olika platser men som i ett eller annat avseende kan kopplas samman med högerpopulismens, radikalnationalismens och den auktoritära nykonservatismens framgångar under det senaste decenniet. Shamal Kaveh, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, ger tillsammans med Anders Burman, Södertörns högskola, ut en bok med titeln: Demokratin och det politiska: Essäer om samtidens politiska tillstånd.

Lena Låstad. Foto: Tidningen Ingenjören

Ingenjören: Lena Låstad ger tips hur chefer och medarbetare kan hantera oro för uppsägningar

Läs en intervju med lektor Lena Låstad i tidningen Ingenjören: "Oron för uppsägningar kan drabba hela arbetsplatsen". Hennes forskning har exempelvis visat att: de som är rädda att förlora arbetet kan drabbas av humörsvängningar, lägre engagemang och svagare känsla av tillhörighet och tillit. På längre sikt finns det ett negativt samband med psykisk och fysisk ohälsa. 

Doktorander 2020

Möt höstens nya doktorander

I höst börjar fem doktorander på forskarutbildningen. De har antagits med projekt om exempelvis hur arbetslivets ökade flexibilitet påverkar lärande på arbetsplatser, idén om den ”typiska” studenten, och om återkopplande ljudfiler i distansundervisning kan påverka studenters lärande och motivation. 

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube