Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
VT21

Terminsstart VT2021

Det är mycket praktiskt att hålla koll på inför terminsstarten. Därför har vi samlat all viktig information kring terminsstarten och hur du ska gå till väga för att påbörja dina studier hos oss!

Informationssymbol

Distansundervisning höstterminen 2020. Vårterminen 2021 sker distansundervisning till slutet av mars

Institutionen kommer att ge undervisning på distans under höstterminen 2020. Vårterminen 2021 sker distansundervisning fram till slutet av mars.

Foto: Sveriges radio

Hur får man folk att jobba ideellt? Är du intresserad av ideellt arbete och motivation?

I tisdags var det Giving Tuesday, som en motvikt mot Black Friday och Cyber Monday. Aron Schoug, doktorand på IPD, var inbjuden att prata om ideellt arbete i radioprogrammet Nordegren och Epstein i P1. 11:18 minuter in i sändningen.

Greklands flagga

Specialnummer av grekisk tidskrift med medverkan av studenter och doktorander från institutionen

I ett specialnumret i den grekiska pedagogiska tidskriften “Comparative and international education review”, medverkar flera tidigare studenter på institutionens masterprogram i internationell och jämförande pedagogik. 
Titeln för numret är “Comparative education insights between Greece and Sweden: The research work of Greek postgraduate students in International and Comparative Education at Stockholm University”.

11 miljoner i anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet (VR) har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2020. Vid IPD har två projekt beviljats anslag:

  • Att ta skolan i egna händer – styrd skolintegration och social förändring. Stefan Lund, Ali Osman och Anna Lund (sociologiska inst.): 5 426 449 kr.
  • Elevrörelsen och skoldemokratin – Kollektiva formeringsprocesser, protestrepertoarer och publikt gensvar. Daniel Lövheim och Joakim Landahl: 5 645 211 kr.
Åsa Sundelin. Foto: Clement Morin

Åsa Sundelin medverkar i en filmad intervju om studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever

Filmen är producerad av Skolverket.

► Se filmen (youtube, ca 7 minuter)

Åsa Sundelin är universitetslektor och programansvarig för Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. 

Foto: Privat

Susanne Andersson intervjuas: Maktordning präglar möten inom akademin

Läs en intervju med Susanne Andersson, universitetslektor, om hennes forskning: Maktordning präglar möten inom akademin.

Foto: Privat

Anneli Öljarstrand intervjuas om begravningsentreprenörer: Experter på sorg och död

Läs en intervju med Anneli Öljarstrand, universiteslektor, om hennes forskning i Forskning och framsteg: Experter på sorg och död. 

Fotograf: Simon Carlhed Ydhag

Vad avgör om barn till lågutbildade blir framgångsrika i den svenska skolan?

Carina Carlhed Ydhag, docent i utbildningssociologi, gästade Nordgren & Epstein i P1, och berättade om sin forskning. 10:33 minuter in i sändningen: 

Foto: Niklas Björling

Helena Reierstam intervjuas i DN om undervisning på engelska i skolor med internationell profil

Dagens Nyheter uppmärksammar Helena Reierstams forskning om engelskspråkig undervisning, i ett reportage om skolor med internationell profil som bedriver undervisning på engelska i samtliga ämnen. – Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt, säger Helena Reierstam.

Joakim Landahl. Foto: Privat

Joakim Landahl skriver om hur händelserna kring 1968 påverkade pedagogiken och utbildningen

Som ett av samtidshistoriens mest legendariska år förknippas 1968 med ungdomsuppror, studentrevolter och strejker. Men hur påverkade händelserna kring 68 pedagogiken och utbildningen? Den frågan står i centrum för en ny antologi med titeln: 1968 och pedagogiken. Anders Burman, professor vid Södertörns högskola och Joakim Landahl, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, är redaktörer för boken.

Carina Carlhed Ydhag

Carina Carlhed ger ut bok om professionsforskning i en ny skriftserie

Läs en intervju med Carina Carlhed Ydhag, docent och prefekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik, om hennes bok: Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält. Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering. Här intervjuas hon av Sofie Wennström från Stockholm University Press.

Noam Ringer, Stockholms universitet

Noam Ringer intervjuas i tidningen Forskning och framsteg om hur barn ser på sin adhd-diagnos

– I dag får alla samma blanketter, barnet observeras i olika miljöer, föräldrar och lärare får svara på frågor. Men ingen frågar barnen ordentligt om deras upplevelser, säger Noam Ringer, i Forskning och framsteg.

Stefan Ekecrantz, Tidningen Läraren

Stefan Ekecrantz intervjuas om bedömning och feedback i Läraren: Hur­ ­viktig är återkopplingen?

Bedömning och feedback har fått allt större utrymme i skolan. Men hur­ ­viktig är återkopplingen? Stefan Ekecrantz, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, har granskat några av de mest tongivande metastudierna inom bedömningsforskningen och han menar att den vetenskapliga grunden är mindre entydig än många tror.

Foto: Clement Morin

Shamal Kaveh ger ut bok om demokrati och högerpopulism

Enligt många bedömare befinner sig den liberala, parlamentariska demokratin i en allvarlig kris, en världsomspännande, accelererande kris som tar sig skilda uttryck på olika platser men som i ett eller annat avseende kan kopplas samman med högerpopulismens, radikalnationalismens och den auktoritära nykonservatismens framgångar under det senaste decenniet. Shamal Kaveh, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, ger tillsammans med Anders Burman, Södertörns högskola, ut en bok med titeln: Demokratin och det politiska: Essäer om samtidens politiska tillstånd.

Lena Låstad. Foto: Tidningen Ingenjören

Ingenjören: Lena Låstad ger tips hur chefer och medarbetare kan hantera oro för uppsägningar

Läs en intervju med lektor Lena Låstad i tidningen Ingenjören: "Oron för uppsägningar kan drabba hela arbetsplatsen". Hennes forskning har exempelvis visat att: de som är rädda att förlora arbetet kan drabbas av humörsvängningar, lägre engagemang och svagare känsla av tillhörighet och tillit. På längre sikt finns det ett negativt samband med psykisk och fysisk ohälsa. 

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube