Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Max Scheja

Se Max Schejas anförande vid konferensen NU2018: Det akademiska lärarskapet

NU2018 - Det akademiska lärarskapet, ägde rum vid Mälardalens högskola, den 9-11 oktober. Max Scheja, professor, var en av huvudtalarna. 
Se: Max Schejas keynote-anförande (film)

Foto: Niklas Björling

Klara Bolander Laksov skriver om pedagogisk skicklighet - hur bedöms det?

Klara Bolander Laksov är föreståndare för Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet. Hon har en ny artikel med titeln: Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Artikeln länkas här.

Foto: Eva Dalin

Nordiska Ministerrådets konferens om PISA/TIMSS: Påverkar användning av datorer på prov resultaten?

På konferensen presenterades en ny bok: ”Northern Lights on TIMSS and PISA 2018” (”Norrsken på TIMSS och PISA 2018”). Ulf Fredriksson, från Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet, var en av författarna som bidragit till boken och bland dem som presenterade sitt bidrag på konferensen. Något positivt de sett är att svenska pojkar förbättrat sina resultat i läsförståelse. Särskilt är det bland de svenska eleverna pojkar som använder datorer ofta på sin fritid som lyckats bättre med läsningen i PISA 2015 än 2012. Länk till boken.

SYV

NYTT: Studie- och yrkesvägledning för nyanlända

Ny kurs för studenter och yrkesverksamma. Ges i december 2018 och januari 2019, fem dagar. Fredrik Hertzberg och Åsa Sundelin är kursansvariga.

Camilla Thunborg

Camilla Thunborg är ny professor i pedagogik

Institutionen för pedagogik och didaktik gratulerar Camilla Thunborg som blivit utnämnd till professor i pedagogik.

Doktorander 2018

Det här är våra nya doktorander

Läs deras presentationer där de berättar om sin bakgrund och vad de vill skriva en avhandling om. Varje år tar vi in minst två doktorander. Forskarutbildningen utvärderades våren 2018 av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) och fick omdömet ”hög kvalitet”. Forskningsmiljön beskrivs som dynamisk och utvecklingsorienterad. Länk till utvärderingen.

Rebecca Adami i FN

Öppen föreläsning med Rebecca Adami - se videon på Play

Rebecca Adami, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, berättar om kvinnorna bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – vilka var de och vilken roll hade de att spela?

Ulf Fredriksson

Sverige, Pisa och framtiden?

Ulf Fredriksson är specialist på läsförståelse och har analyserat resultaten från Pisa-undersökningarna i Sverige sedan 2000. Något han tittat på är skillnader mellan flickor och pojkars läsförståelse och elever med utländsk bakgrund. "Tack vare Pisa har vi t.ex. kunnat se utvecklingslinjer kring likvärdigheten som kanske hade varit svåra att upptäcka på ett annat sätt", säger Ulf Fredriksson, i samband med en ny bok om Pisa-undersöknignarna under 15 år.

Niclas Rönnström, Att leda skolor med stöd i forskning

Kan skolan bli bättre med en närmare koppling till forskningen?

Niclas Rönnström är redaktör för en ny bok om skolledarskap och forskning: "Att leda skolor med stöd i forskning". - I boken diskuteras flera exempel på hur skolans ledare kan använda forskning och vetenskapliga förhållningssätt i till exempel arbete med bedömning, likabehandling, skolinspektion, kollegialt lärande, kvalitetsarbete etc, säger Niclas Rönnström. Här berättar han om boken.

Foto: Niclas Björling

Rektorers lärande – mer komplext än enbart en fråga om utbildning

Idag presenteras en ny rapport av Pia Skott (IPD) och Monika Törnsén (Umeå universitet) om rektorers lärande och professionella utveckling. De har följt 12 rektorer för att studera deras lärande under utbildningen. – Ett av de viktigaste resultaten är att lärande inte endast beror av utbildning. Rektorer lär varje dag, genom allt som sker. Möjligheten till kunskapsutveckling tycks handla lika mycket om förutsättningar att samtala med andra om de dagliga utmaningarna, säger Pia Skott i förlagets pressmeddelande.

Foto: Lena Vangelius

Hur är det att bo i ett utsatt område - egentligen? Ungdomars egna berättelser

Camilla Thunborg, Ali Osman och Agnieszka Bron ska intervjua unga vuxna i, så kallade, utsatta områden om deras livschanser. Vad värderar de som ett bra liv? Är det bättre med hög lön och storstadsliv, eller finns det annat som de hellre vill ha? En rikare fritid, nära till naturen eller bättre och billigare bostäder?

Ingela BP

Fem steg till ett bättre arbetsliv: Ingela Bergmo-Prvulovic i DN

Ingela Bergmo-Prvulovic är karriärforskare vid Stockholms universitet. Hon har skrivit en avhandling om hur vi tänker kring begreppet karriär. Här ger hon råd till dig som vantrivs på jobbet och funderar på att göra något nytt. ”Ett sätt att göra det är att tänka på arbetslivet ur ett utbytesperspektiv”. Se en intervju med Ingela på dn.se (20180814).

Hög kvalitet på forskarutbildning i pedagogik

Forskarutbildning i pedagogik fick omdömet hög kvalitet i en utvärdering av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som gjorts under våren 2018. Bland de styrkor som lyfts fram är den starka forskningsmiljön på institutionen. Forskningsmiljön beskrivs som dynamisk och utvecklingsorienterad. 

Testbild

Lifelong Career Guidance in a local and global network: Call for papers!

The european conference Lifelong Career Guidance in a local and global network will take place 23 – 24 november 2018 in the University of Hradec Králové. The main goal of the conference is to support research in the field, enrich the public dialogue, and promote the diversity of guidance services. We welcome your papers! 

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube