Utbildning

Utbildning Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling

Terminsstart hösten 2017

Här finns information om viktiga datum, välkomstbrev, webbregistrering, schema etc. Glöm inte att tacka ja till din plats på antagning.se! (Många kurser har också obligatorisk webbregistrering). Terminen startar 28 augusti.

En lyckad terminsstart

Checklista för en lyckad terminsstart

Allt om hur du aktiverar ditt universitetskonto, webbregistrerar dig och får information om dina kurser!

Utlandsstudier i Amsterdam

Informationsträff om utlandsstudier 31 augusti kl. 15.00

Institutionen erbjuder ett stort utbud av utbytesplatser vid olika universitet i Europa, USA, Australien och Asien. Kom på informationsträff så får du veta mer!

Pedagogik

Pedagogik

Pedagogik handlar om hur barn och vuxna lär, påverkas och utvecklas i vardagsliv, utbildning och arbetsliv. Om du vill lära dig mer om hur vi formas och påverkas som människor i olika sociala miljöer kan pedagogik vara ämnet för dig.

Learn

Didaktik

Didaktik är ett vetenskapligt ämne som erbjuder perspektiv på frågor om undervisning, kommunikation och lärande samt bedömning inom såväl formell utbildning som informell lärmiljö.

Internationell

Internationell och jämförande pedagogik

Studier i Internationell och jämförande pedagogik ger en stark teoretisk och empirisk bas för att studera utbildning i en snabbt föränderlig global kontext.

Apl

Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare hösten 2017

Hösten 2017 startar en ny omgång av Apl-utvecklarutbildning, som syftar till att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. Målgruppen är yrkeslärare och apl-ansvariga med erfarenhet av undervisning på yrkesutbildning inom olika skolformer.

SYV

Studie- och yrkesvägledar- programmet

Är du intresserad av att genom professionella vägledande samtal och undervisning i studie- och karriärrelaterade frågor, bidra till att stödja människor i deras valprocesser? Då kan studie- och yrkesvägledarprogrammet vara något för dig. 

Yrk

Yrkeslärar- programmet

Vill du vara med och utbilda ungdomar och vuxna inom ditt yrke? Om du hunnit skaffa dig egen arbetslivserfarenhet och tycker läraryrket verkar spännande kan yrkeslärarprogrammet vara något för dig. 

Lärare

Kompetens- utveckling för lärare

Om du redan har en lärarexamen och arbetar som lärare har vi några kurser som kan vara intressanta att läsa som kompetens- utveckling.

Rektor

Rektors- och skolledarskaps- utbildning

Institutionen för pedagogik och didaktik erbjuder ett flertal utbildningsvägar för dig som är intresserad av styrning, organisation och ledarskap i arbetsliv, skola och utbildning.

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorsprogrammet