Start

Delat ledarskap seminarium

Seminarium om delat ledarskap den 8 november - öppet för alla

Seminariet Delat ledarskap med eget mandat: Att organisera för lärprocesser, samarbete och delaktighet, äger rum den 8 november i Högbomsalen, Geovetenskapernas hus, kl. 14-17. Forskarna Marianne Döös och Lena Wilhelmson berättar om sin forskning om delat ledarskap mellan chefer – såväl potentialer som fallgropar berörs. Förskolechef Susanne Luhmer-Berglund och enhetschef Marie Sidén delar med sig av erfarenheter och lärdomar från praktiken.

UR Skola

Pedagogiskt ledarskap i förändring – men på vilket sätt?

Vad är det pedagogiska ledarskapet? Se föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017 som hade temat pedagogiskt ledarskap i förändring. Där diskuterades hur skolledarskapet påverkas av samtidens förändringar. Inspelat den 8 maj 2017.

Martin Rogberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Stockholms universitet nav i samverkan för en likvärdig skola

Nu är det klart att Stockholms universitet får uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever. Samordningsansvaret ligger hos oss. – Vår roll blir att bidra till Skolverkets analysprocess, att bygga praktiknära kunskap samt att matcha insatser med rätt forskarkompetens, säger Martin Rogberg, nytillträdd projektkoordinator.