Varmt välkommen till Institutionen för pedagogik och didaktik och Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Vi som arbetar med programmet är glada för att du valt just vårt lärosäte och stolta över vårt arbete. Genom olika enkäter och samtal med både rektorer och huvudmän vet vi att vår utbildning är både berikande och utvecklande på flera olika sätt, i relation till rektorers och förskolechefers komplexa och utmanande arbete.

Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner:

Detta samarbete ger oss djup och bredd i vår förmåga att utbilda för komplexa befattningar och en allt mer komplex skolvärld.

Utbildningen leds av utbildningschef, Niclas Rönnström, och för samordningen av de olika institutionernas bidrag i utbildningen finns en styrgrupp med representanter från samtliga fyra medverkande institutioner.

Vår ambition är att tillsammans skapa en lärorik och utvecklande utbildning. För att uppnå vår ambition tar vi hänsyn till såväl akademisk och vetenskaplig kvalitet som till kursdeltagarnas yrkesmässiga erfarenheter och befattningens krav. Rektorsprogrammet som professionsstärkande befattningsutbildning formas därför i ett fruktbart möte mellan akademi och profession.

Kontaktinformation