Varmt välkommen till Institutionen för pedagogik och didaktik och Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Vi som arbetar med programmet är glada för att du valt just vårt lärosäte och vi är stolta över vårt arbete. Genom olika undersökningar och samtal med både rektorer och huvudmän vet vi att vår utbildning är både berikande och utvecklande, och att vi genom utbildning förmår stärka våra kursdeltagares säkerhet i och förmåga att utöva ledarskap i komplexa verksamheter.

Från och med hösten 2015 startar det nya Rektorsprogrammet. Inför denna start har vårt program av oberoende bedömare placerats i topp bland de lärosäten som får ge programmet. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner, och det är detta unika samarbete som ger bredd och djup i vårt innehåll och upplägg.

Utbildningen leds av utbildningschef, Niclas Rönnström, och för samordningen av de olika institutionernas bidrag i utbildningen finns en styrgrupp med representanter från samtliga fyra medverkande institutioner.

Vår gemensamma ambition är att tillsammans skapa en lärorik och utvecklande utbildning genom ett tvärvetenskapligt samarbete. För att uppnå denna ambition tar vi hänsyn till såväl akademisk och vetenskaplig kvalitet som till kursdeltagarnas yrkesmässiga erfarenheter och befattningens krav. Genom undervisningen i programmet främjar vi också förskolechefers och rektorers förmågor att bättre förstå, analysera och främja förbättrande förändringar i den egna verksamheten. Varmt välkomna till Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.